اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است صفحه 37 فارسی پنجم

بهار

نادرست من خودم معلمم

ناشناس

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است

*نجمه قربانی*

شبیه: ذره ذره از مالی که بدست آورده ایم را خرج کنیم.💗🙏💗

Ghazal

ععععععععاااااااااالللللللللییییییییبود❤💙💚💛💜💓💕💖💗💝💞❣️💎🧡

بهار

اندک اندک از کوه برداشتن همانند این است که ذره ذره از مالی که بدست آورده ایم خرج کنیم. همانطور که اگر کوه با آن عظمت اگر اندک اندک از آن برداشته شود بعد از مدتی به اتمام می رسد و چیزی از کوه باقی نمی ماند؛ دقیقاً مشابه آن، اگر ما از مال هر چند که زیاد باشد ذره ذره خرج کنیم بالاخره روزی آن مال به اتمام می رسد و تهیدست می شویم. نتیجه اینکه ما نباید همه مالی را که به دست می آوریم خرج کنیم بلکه باید مقداری از آن را پس انداز کنیم.

جواب درک مطلب صفحه ۳۷ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اندک اندک از کوه برداشتن همانند کسی است که مالی را به دست می آورد و در نگهداری آن غفلت کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-1

درست خیلی ممنون

ناشناس 2 سال قبل
0

منظور از این جمله که اگر کوه هم اندک اندک بردارند چیزی از ان باقی نمی ماند چیست؟ جواب این را بدید لطفا

ناشناس 2 سال قبل
2

به دست آوردن مال و نگهداری آن غفلت ورزیدن

پر حرف 😶😶 2 سال قبل
1

درسته بچه ها

یگانه 2 سال قبل
1

عالی

1
خحت 1 سال قبل

گوسفند ها

یگانه 2 سال قبل
1

خوردن مال مردم

بهار 2 سال قبل
1

اندک اندک از کوه برداشتن همانند این است که ذره ذره از مالی که بدست آورده ایم خرج کنیم. همانطور که اگر کوه با آن عظمت اگر اندک اندک از آن برداشته شود بعد از مدتی به اتمام می رسد و چیزی از کوه باقی نمی ماند؛ دقیقاً مشابه آن، اگر ما از مال هر چند که زیاد باشد ذره ذره خرج کنیم بالاخره روزی آن مال به اتمام می رسد و تهیدست می شویم. نتیجه اینکه ما نباید همه مالی را که به دست می آوریم خرج کنیم بلکه باید مقداری از آن را پس انداز کنیم.

ناشناس 2 سال قبل
4

شبیه مال مردم را خوردن است

10
بهار 2 سال قبل

نادرست من خودم معلمم

ناشناس 2 سال قبل
-1

یعنی تنبلیکردن

نویسنده 2 سال قبل
0

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است

6
*نجمه قربانی* 2 سال قبل

شبیه: ذره ذره از مالی که بدست آورده ایم را خرج کنیم.💗🙏💗

ناشناس 2 سال قبل
6

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است

5
بهار 2 سال قبل

اندک اندک از کوه برداشتن همانند این است که ذره ذره از مالی که بدست آورده ایم خرج کنیم. همانطور که اگر کوه با آن عظمت اگر اندک اندک از آن برداشته شود بعد از مدتی به اتمام می رسد و چیزی از کوه باقی نمی ماند؛ دقیقاً مشابه آن، اگر ما از مال هر چند که زیاد باشد ذره ذره خرج کنیم بالاخره روزی آن مال به اتمام می رسد و تهیدست می شویم. نتیجه اینکه ما نباید همه مالی را که به دست می آوریم خرج کنیم بلکه باید مقداری از آن را پس انداز کنیم.

Ghazal 2 سال قبل
5

ععععععععاااااااااالللللللللییییییییبود❤💙💚💛💜💓💕💖💗💝💞❣️💎🧡

ناشناس 2 سال قبل
0

شبیه از مال مردم خوردن

نویسنده 2 سال قبل
2

عالییییبی

2
ناشناس 2 سال قبل

عالییییی

نویسنده 2 سال قبل
-1

من نمیدانم اندک اندک یعنی چه

نویسنده 2 سال قبل
0

نه نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
1

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه این است که ما برای رسیدن به اهدافمون راهی تعی میکنم و در آخر به آرزویمان میرسیم و وقتی اندک اندک در کوه قدم میزنیم آخرش به جایی که دوست داریم میرسیمبی تی اسبلک پینکانهایپن

ناشناس 2 سال قبل
1

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است ؟شبیه خوردن مال مردم است.سوال ۵ رو باید خودمان بنویسیمفارسی پنجم ابتدایی صفحه ۳۷ درک مطلب سوال ۵

نویسنده 2 سال قبل
1

اندک اندک از کوه برداشتن همانند این است که ذره ذره از مالی که به دست آوریم خرج کنیم

☆نجمه قربانی☆ 2 سال قبل
2

بازرگان مثال دانه و خاک را در برای تشویق فرزندان به چه کاری، مطرح کرد؟جواب: شناساندن خویش به مردم به نیکویی ها و نیک نامی.🌼ممنونم از همه🌼

☆نجمه قربانی☆ 2 سال قبل
2

بازرگان بازرگان مثال دانه و خاک

نویسنده 2 سال قبل
4

شبیه تنبلی کردن

4
:| 2 سال قبل

نه تنبلی نیس

2
بهار 2 سال قبل

تنبلی کردن نیست!!!!!!!

الا فاطمی 2 سال قبل
0

خوب بود ولی من معنی شم میخواستم

2
بهار 2 سال قبل

برو جواب منو ببین 😁

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی بودخیلی ممنون🧡🧡🧡💜💜💜

😊😊😊😊 2 سال قبل
2

عالیییییبیییبیییییی💜💜💜💜💜💜

برای پاسخ کلیک کنید