اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است صفحه 37 فارسی پنجم

Ghazal

ععععععععاااااااااالللللللللییییییییبود❤💙💚💛💜💓💕💖💗💝💞❣️💎🧡

بهار

نادرست من خودم معلمم

نویسنده

شبیه تنبلی کردن

ناشناس

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است ؟شبیه خوردن مال مردم است.سوال ۵ رو باید خودمان بنویسیمفارسی پنجم ابتدایی صفحه ۳۷ درک مطلب سوال ۵

نویسنده

عالییییبی

جواب درک مطلب صفحه ۳۷ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اندک اندک از کوه برداشتن همانند کسی است که مالی را به دست می آورد و در نگهداری آن غفلت کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 ماه قبل
0

جووووووون

پرحرف 😶😶 5 ماه قبل
2

خوردن مال مردم هم حساب میشه

پر حرف 😶😶 5 ماه قبل
2

درسته بچه ها

یگانه 5 ماه قبل
1

عالی

یگانه 5 ماه قبل
2

خوردن مال مردم

بهار 5 ماه قبل
0

اندک اندک از کوه برداشتن همانند این است که ذره ذره از مالی که بدست آورده ایم خرج کنیم. همانطور که اگر کوه با آن عظمت اگر اندک اندک از آن برداشته شود بعد از مدتی به اتمام می رسد و چیزی از کوه باقی نمی ماند؛ دقیقاً مشابه آن، اگر ما از مال هر چند که زیاد باشد ذره ذره خرج کنیم بالاخره روزی آن مال به اتمام می رسد و تهیدست می شویم. نتیجه اینکه ما نباید همه مالی را که به دست می آوریم خرج کنیم بلکه باید مقداری از آن را پس انداز کنیم.

ناشناس 6 ماه قبل
-1

نه

من نمی دونن

2
بهار 5 ماه قبل

برو جواب منو ببین من کامل جواب دادم

ناشناس 6 ماه قبل
0

اناناناا

ناشناس 6 ماه قبل
2

شبیه مال مردم را خوردن است

5
بهار 5 ماه قبل

نادرست من خودم معلمم

ناشناس 9 ماه قبل
1

یعنی تنبلیکردن

هویاح 9 ماه قبل
2

هویاحححح

مهدیه 9 ماه قبل
0

خیلی معنی خوبی است

نویسنده 9 ماه قبل
2

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است

1
*نجمه قربانی* 9 ماه قبل

شبیه: ذره ذره از مالی که بدست آورده ایم را خرج کنیم.💗🙏💗

ناشناس 9 ماه قبل
1

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است

0
بهار 5 ماه قبل

اندک اندک از کوه برداشتن همانند این است که ذره ذره از مالی که بدست آورده ایم خرج کنیم. همانطور که اگر کوه با آن عظمت اگر اندک اندک از آن برداشته شود بعد از مدتی به اتمام می رسد و چیزی از کوه باقی نمی ماند؛ دقیقاً مشابه آن، اگر ما از مال هر چند که زیاد باشد ذره ذره خرج کنیم بالاخره روزی آن مال به اتمام می رسد و تهیدست می شویم. نتیجه اینکه ما نباید همه مالی را که به دست می آوریم خرج کنیم بلکه باید مقداری از آن را پس انداز کنیم.

Ghazal 9 ماه قبل
6

ععععععععاااااااااالللللللللییییییییبود❤💙💚💛💜💓💕💖💗💝💞❣️💎🧡

-1
ب ن 9 ماه قبل

ویس

ناشناس 9 ماه قبل
1

شبیه از مال مردم خوردن

نویسنده 9 ماه قبل
3

عالییییبی

1
نویسنده 6 ماه قبل

عالی بود ممنون

3
ناشناس 9 ماه قبل

عالییییی

0
عالئ 9 ماه قبل

افرین

نویسنده 9 ماه قبل
2

من نمیدانم اندک اندک یعنی چه

0
ناشناس 9 ماه قبل

عالیییییییی

امین 9 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

غفلت از کار

نویسنده 9 ماه قبل
1

نه نمیدانم

نویسنده 9 ماه قبل
0

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه این است که ما برای رسیدن به اهدافمون راهی تعی میکنم و در آخر به آرزویمان میرسیم و وقتی اندک اندک در کوه قدم میزنیم آخرش به جایی که دوست داریم میرسیمبی تی اسبلک پینکانهایپن

ناشناس 9 ماه قبل
3

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است ؟شبیه خوردن مال مردم است.سوال ۵ رو باید خودمان بنویسیمفارسی پنجم ابتدایی صفحه ۳۷ درک مطلب سوال ۵

نویسنده 9 ماه قبل
-1

اندک اندک از کوه برداشتن همانند این است که ذره ذره از مالی که به دست آوریم خرج کنیم

☆نجمه قربانی☆ 9 ماه قبل
1

بازرگان مثال دانه و خاک را در برای تشویق فرزندان به چه کاری، مطرح کرد؟جواب: شناساندن خویش به مردم به نیکویی ها و نیک نامی.🌼ممنونم از همه🌼

☆نجمه قربانی☆ 9 ماه قبل
0

بازرگان بازرگان مثال دانه و خاک

*نجمه قربانی* 9 ماه قبل
-2

😐

نویسنده 9 ماه قبل
3

شبیه تنبلی کردن

0
:| 5 ماه قبل

نه تنبلی نیس

-1
بهار 5 ماه قبل

تنبلی کردن نیست!!!!!!!

الا فاطمی 9 ماه قبل
0

خوب بود ولی من معنی شم میخواستم

1
بهار 5 ماه قبل

برو جواب منو ببین 😁

ناشناس 9 ماه قبل
-1

عالی بودخیلی ممنون🧡🧡🧡💜💜💜

😊😊😊😊 9 ماه قبل
-1

عالیییییبیییبیییییی💜💜💜💜💜💜

نویسنده 9 ماه قبل
0

به نظر بازرگان مردم در جستجو چه چیزی هستند :جواب زندگی راحت مقام بزرگ و پاداش نیک آخرت

برای پاسخ کلیک کنید