اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است صفحه 37 فارسی پنجم

Ghazal

ععععععععاااااااااالللللللللییییییییبود❤💙💚💛💜💓💕💖💗💝💞❣️💎🧡

بهار

نادرست من خودم معلمم

ناشناس

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است

*نجمه قربانی*

شبیه: ذره ذره از مالی که بدست آورده ایم را خرج کنیم.💗🙏💗

نویسنده

شبیه تنبلی کردن

جواب درک مطلب صفحه ۳۷ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اندک اندک از کوه برداشتن همانند کسی است که مالی را به دست می آورد و در نگهداری آن غفلت کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
1

درست خیلی ممنون

ناشناس 2 ماه قبل
-2

😘😘☺😋🤘🤘

ناشناس 3 ماه قبل
1

منظور از این جمله که اگر کوه هم اندک اندک بردارند چیزی از ان باقی نمی ماند چیست؟ جواب این را بدید لطفا

ناشناس 3 ماه قبل
1

به دست آوردن مال و نگهداری آن غفلت ورزیدن

ناشناس 9 ماه قبل
-1

جووووووون

پر حرف 😶😶 9 ماه قبل
1

درسته بچه ها

یگانه 9 ماه قبل
-1

عالی

-1
خحت 2 ماه قبل

گوسفند ها

یگانه 9 ماه قبل
2

خوردن مال مردم

بهار 9 ماه قبل
2

اندک اندک از کوه برداشتن همانند این است که ذره ذره از مالی که بدست آورده ایم خرج کنیم. همانطور که اگر کوه با آن عظمت اگر اندک اندک از آن برداشته شود بعد از مدتی به اتمام می رسد و چیزی از کوه باقی نمی ماند؛ دقیقاً مشابه آن، اگر ما از مال هر چند که زیاد باشد ذره ذره خرج کنیم بالاخره روزی آن مال به اتمام می رسد و تهیدست می شویم. نتیجه اینکه ما نباید همه مالی را که به دست می آوریم خرج کنیم بلکه باید مقداری از آن را پس انداز کنیم.

ناشناس 10 ماه قبل
-1

شبیه مال مردم را خوردن است

5
بهار 9 ماه قبل

نادرست من خودم معلمم

ناشناس 1 سال قبل
0

یعنی تنبلیکردن

هویاح 1 سال قبل
-2

هویاحححح

نویسنده 1 سال قبل
-1

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است

4
*نجمه قربانی* 1 سال قبل

شبیه: ذره ذره از مالی که بدست آورده ایم را خرج کنیم.💗🙏💗

ناشناس 1 سال قبل
4

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است

3
بهار 9 ماه قبل

اندک اندک از کوه برداشتن همانند این است که ذره ذره از مالی که بدست آورده ایم خرج کنیم. همانطور که اگر کوه با آن عظمت اگر اندک اندک از آن برداشته شود بعد از مدتی به اتمام می رسد و چیزی از کوه باقی نمی ماند؛ دقیقاً مشابه آن، اگر ما از مال هر چند که زیاد باشد ذره ذره خرج کنیم بالاخره روزی آن مال به اتمام می رسد و تهیدست می شویم. نتیجه اینکه ما نباید همه مالی را که به دست می آوریم خرج کنیم بلکه باید مقداری از آن را پس انداز کنیم.

Ghazal 1 سال قبل
5

ععععععععاااااااااالللللللللییییییییبود❤💙💚💛💜💓💕💖💗💝💞❣️💎🧡

ناشناس 1 سال قبل
-1

شبیه از مال مردم خوردن

نویسنده 1 سال قبل
0

عالییییبی

-2
نویسنده 11 ماه قبل

عالی بود ممنون

0
ناشناس 1 سال قبل

عالییییی

نویسنده 1 سال قبل
-1

من نمیدانم اندک اندک یعنی چه

امین 1 سال قبل
-2

نمیدونم

نویسنده 1 سال قبل
-1

نه نمیدانم

نویسنده 1 سال قبل
1

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه این است که ما برای رسیدن به اهدافمون راهی تعی میکنم و در آخر به آرزویمان میرسیم و وقتی اندک اندک در کوه قدم میزنیم آخرش به جایی که دوست داریم میرسیمبی تی اسبلک پینکانهایپن

ناشناس 1 سال قبل
1

اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است ؟شبیه خوردن مال مردم است.سوال ۵ رو باید خودمان بنویسیمفارسی پنجم ابتدایی صفحه ۳۷ درک مطلب سوال ۵

نویسنده 1 سال قبل
0

اندک اندک از کوه برداشتن همانند این است که ذره ذره از مالی که به دست آوریم خرج کنیم

☆نجمه قربانی☆ 1 سال قبل
1

بازرگان مثال دانه و خاک را در برای تشویق فرزندان به چه کاری، مطرح کرد؟جواب: شناساندن خویش به مردم به نیکویی ها و نیک نامی.🌼ممنونم از همه🌼

☆نجمه قربانی☆ 1 سال قبل
1

بازرگان بازرگان مثال دانه و خاک

نویسنده 1 سال قبل
3

شبیه تنبلی کردن

2
:| 9 ماه قبل

نه تنبلی نیس

1
بهار 9 ماه قبل

تنبلی کردن نیست!!!!!!!

الا فاطمی 1 سال قبل
0

خوب بود ولی من معنی شم میخواستم

2
بهار 9 ماه قبل

برو جواب منو ببین 😁

ناشناس 1 سال قبل
0

عالی بودخیلی ممنون🧡🧡🧡💜💜💜

😊😊😊😊 1 سال قبل
-1

عالیییییبیییبیییییی💜💜💜💜💜💜

برای پاسخ کلیک کنید