کدام سنگ دارای استحکام بیشتری است کدام سنگ برای نمای ساختمان مناسب تر است؟ چرا صفحه 105 علوم هشتم

جواب فکر کنید صفحه ۱۰۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم کدام سنگ دارای استحکام بیشتری است کدام سنگ برای نمای ساختمان مناسب تر است؟ چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- سنگ ب – لبه تیز داشته سنگ الف ورقه ورقه است.
2- مورد ب – چون استحکام بیشتری دارد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Kia god gamer 8 ماه قبل
0

استحکام بیشتر : زغال سنگ

برای پاسخ کلیک کنید