کدام بخش از آب و هوا و پوشش گیاهی قاره آمریکا عینا مانند افریقا است؟ چرا؟ صفحه 154 مطالعات اجتماعی هشتم

Sina7722

دمتون گرم!!!دو نمره ای که قرار نبود بگیرم رو به دست اوردم!!!

جواب فعالیت صفحه ۱۵۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم کدام بخش از آب و هوا و پوشش گیاهی قاره آمریکا عینا مانند افریقا است؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امریکای مرکزی و جنوبی زیرا هر دو نزدیک به خط استوا هستند و آب و هوا و پوشش های گیاهی مشابهی دارند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Sina7722 2 سال قبل
8

دمتون گرم!!!دو نمره ای که قرار نبود بگیرم رو به دست اوردم!!!

نویسنده 2 سال قبل
2

لیبخحرخر

برای پاسخ کلیک کنید