کدام مزه ها برای شما خوشایندترند؟ صفحه 55 علوم پنجم

ستایش

ستایش

جواب گفت و گو صفحه ۵۵ کتاب علوم تجربی پایه پنجم کدام مزه ها برای شما خوشایندترند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شیرینی خوشایندترین مزه نسبت به سایر مزه هاست.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مژگان 1 سال قبل
1

ترش و تند

ناشناس 2 سال قبل
2

مزه ی شیرین

ستایش 2 سال قبل
4

ستایش

برای پاسخ کلیک کنید