کسی که کف پاهایش خیس است آیا میتواند بر روی فرش نجس نماز بخواند صفحه 57 پیام های آسمان هشتم

حرف درست

سلام خیر نمیتواند نماز بخواند به دلیل اینکه نماز خواندن شرط های گوناگونی دارد یکی از ان شرط ها پاک بودن کل احزای بدن و لباس اگر ان شخص برود روی فرش خب نجاست به پا میرسد و نماز خواندن باطل است هر چقدر دوباره بخوانی

حسین

دمت گرم داداش این تا الان با بقیه فرق داشت و بهتر بود

نویسنده

خیر، زیرا خیس بودن کف پا باعث سرایت نجاست می شود

یاسی جذابه

خیر چون اول از همه فرش نجس است و میتوانید در صفحه ۵۵ میخوانید کتاب پیام های آسمانی هشتم بیشتر مطالعه کنید و دوم اینکه چون پا خیس است نجاست سرایت میکند

نویسنده

خیر زیرا باعث میشود پاهایش نجس شود ونمازش باطل می شود

جواب خودت را امتحان کند صفحه ۵۷ کتاب پیام های آسمان هشتم کسی که کف پاهایش خیس است آیا میتواند بر روی فرش نجس نماز بخواند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر زیرا خیس بودن کف پا باعت سرایت نجاست می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 8 روز قبل
0

بله زیرا اب هم پاک کننده وهم پاک است

امیر 8 روز قبل
-2

بله زیرا اب هم پاک است و هم پاک کننده

2
زهرا چوبدار 8 روز قبل

نمیتونه برار

نویسنده 8 روز قبل
0

بله

نویسنده 8 روز قبل
1

خیر چون خیس بودن نمیتواند جلوی نجاست رابگیرد.

7
یاسی جذابه 8 روز قبل

خیر چون اول از همه فرش نجس است و میتوانید در صفحه ۵۵ میخوانید کتاب پیام های آسمانی هشتم بیشتر مطالعه کنید و دوم اینکه چون پا خیس است نجاست سرایت میکند

ناشناس 8 روز قبل
3

خیر زیرا باعث بطلان نماز میشود

ناشناس 8 روز قبل
0

خیر ،نمازش باطل میشود

حرف درست 8 روز قبل
11

سلام خیر نمیتواند نماز بخواند به دلیل اینکه نماز خواندن شرط های گوناگونی دارد یکی از ان شرط ها پاک بودن کل احزای بدن و لباس اگر ان شخص برود روی فرش خب نجاست به پا میرسد و نماز خواندن باطل است هر چقدر دوباره بخوانی

11
حسین 8 روز قبل

دمت گرم داداش این تا الان با بقیه فرق داشت و بهتر بود

2
ناشناس 8 روز قبل

مرسی عالی بود

نویسنده 8 روز قبل
6

خیر زیرا باعث میشود پاهایش نجس شود ونمازش باطل می شود

نویسنده 8 روز قبل
-1

نماز باطل است

نویسنده 8 روز قبل
7

خیر، زیرا خیس بودن کف پا باعث سرایت نجاست می شود

ناشناس 8 روز قبل
2

علاوه بر لباس و بدن نمازگزار مکان نمازگزار یعنی چیزی فردی بر آن سجده می کند هم باید پاک باشد وسجده کردن بر اشیاءنجس باعث میشه که نماز ما باطل بشود

نویسنده 8 روز قبل
3

خیر ، نمازش صحیح نیست .مکان نمازگزار باید تمیز باشد.𝑅𝑒𝑦ℎ𝑎𝑛𝑒

نویسنده 8 روز قبل
2

خیر چون باعث خیس بودن کف پا باعث سرایت نجاسات میشه

3
خدا 8 روز قبل

خیر

نویسنده 8 روز قبل
2

بله زیرا نجس روی فرش به پاهای ان فرد سرایط میکند

ناشناس 8 روز قبل
3

خیر زیرا اگر کف پا خیس باشد نجاست به پا سرایت می کند

نویسنده 8 روز قبل
3

خیر چون خیس بودن کف پا باعث میشه نجاسات را بیشتر جذب کند

نویسنده 8 روز قبل
5

خیر زیرا خیس بودن کف پاها باعث سرایت نجاسات میشودصنم صدیقی

نویسنده 8 روز قبل
5

خیر چون باید جایی ک نماز گزار وایساده استم تمیز باشد

نویسنده 8 روز قبل
0

خیر _ چون بیشتر نجاست به پا هایش سرایت می کند و همچنین در سجده و… !!!

برای پاسخ کلیک کنید