کشورهایی که امام خمینی به ترتیب به آنها تبعید شدند

ناشناس

جواب

امروز می خواهیم در سایت نکس لود به بررسی کشورهایی که امام خمینی به ترتیب به آنها تبعید شدند به پردازیم با سایت ما همراه باشید.

امام خمینی به ترتیب به چه کشورهای تبعید شد

امام خمینی یکی از روحانیون بود که دنیا را متحول کرد و همه چشم جهانیان را به سمت ایران برد و با وقار و قدرت تمام قدرت را از دست شاه گرفته و ایرانی را با اقتدار به ارزش جهانیان معرفی کرد یکی از قدرت‌های منطقه به شمار می رود در پایین برای شما عزیزان کشورهای که امام به آنها به ترتیب تبعید شده را می گذاریم.

1ـ هجرت از زادگاه خود خمین به شهرستان اراک
2ـ هجرت از اراک به قم
3ـ تبعید از قم به کشور ترکیه
4ـ تبعید از ترکیه به کشور عراق (نجف)
5ـ هجرت از عراق به کشور فرانسه (پاریس، نوفل لوشاتو)

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
a. n 1 سال قبل
0

ترکیه. عراق. فرانسه

ترکیه 2 سال قبل
1

ترکه

ناشناس 2 سال قبل
3

جواب

ناشناس 2 سال قبل
1

ترکیه عراق و فرانسه

-1
عراق 2 سال قبل

ج

... 3 سال قبل
2

ترکیه .عراق. فرانسه

برای پاسخ کلیک کنید