کمک های اولیه و راه های امداد مربوط به زمین لرزه صفحه 119 آمادگی دفاعی دهم

ناشناس

خوب است

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم کمک های اولیه و راه های امداد مربوط به زمین لرزه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس :‌گرمازدگی بسیار خطرناک است و باعث میشود فرد مصدوم نتواند به راحتی نفس بکشد و نتواند خود را به راحتی حمل کند بنابراین باید مصدوم را به محل خنک ببریم، و عضلات او را به آرامی ماساژ دهیم برای اینکه آرامش پیدا کند حوله مرطوبی ردی پیشونیش قرار میدهیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 7 ماه قبل
3

خوب است

0
ناشناس 7 ماه قبل

گرمازدگی بسیار خطرناک است و باعث میشود فرد مصدوم نتواند به راحتی نفس بکشد و نتواند خود را به راحتی حمل کند بنابراین باید مصدوم را به محل خنک ببریم، و عضلات او را به آرامی ماساژ دهیم برای اینکه آرامش پیدا کند حوله مرطوبی ردی پیشونیش قرار میدهیم

2
Mahdis.zbt 7 ماه قبل

گرمازدگی بسیار خطرناک است و باعث میشود فرد مصدوم نتواند به راحتی نفس بکشد و نتواند خود را به راحتی حمل کند بنابراین باید مصدوم را به محل خنک ببریم، و عضلات او را به آرامی ماساژ دهیم برای اینکه آرامش پیدا کند حوله مرطوبی ردی پیشونیش قرار میدهیم

برای پاسخ کلیک کنید