گوش دوست خود را مشاهده کنید کدام بخش های گوش او را می توانید با چشم ببینید؟ صفحه 50 علوم پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب علوم تجربی پایه پنجم گوش دوست خود را مشاهده کنید کدام بخش های گوش او را می توانید با چشم ببینید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما می توانیم لاله ی گوش و سوراخ آن را ببینیم. سوراخ گوش ابتدای مجرای شنوایی را نشان می دهد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رز 2 سال قبل
-1

کدام بخش گوش دوستمونو میتونیم با چشم خودمون ببینیم

-1
نیکا فسنقری 1 سال قبل

کدام پخش های گوش را میتوانیم به طور مستقیم با چشم ببینیم

برای پاسخ کلیک کنید