مثلی که در متن داستان قدم یازدهم بود چیست صفحه 51 فارسی چهارم

ناشناس

چیه من که نمیدونم

نویسنده

دست گل به آب دا ن یعنی یک کاری را گند زدن زهرا

ناشناس

چیه ؟؟؟؟؟

معصومه

دست گل ب اب دادن مثل قدم یازدهم

جواب درک و دریافت صفحه ۵۱ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم بخوان و بیندیش مثلی که در متن داستان قدم یازدهم بود چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکی بود، یکی نبود؛ به جز خدا کسی نبود. دسته گل به آب دادن: گند زدن، اشتباه فاحش کردن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

فکر کنم دسته گل به آب دادن چون تو قدم یازدهم اومده بود

ناشناس 2 سال قبل
-2

بببب

ناشناس 3 سال قبل
4

چیه ؟؟؟؟؟

س 3 سال قبل
0

چیه؟؟؟؟

نویسنده 3 سال قبل
5

دست گل به آب دا ن یعنی یک کاری را گند زدن زهرا

ناشناس 3 سال قبل
5

چیه من که نمیدونم

میترا 3 سال قبل
0

اخر جوابش چیشد

ناشناس 3 سال قبل
1

لطفا جواب

نویسنده 3 سال قبل
2

جواب میخواهم

نویسنده 3 سال قبل
0

نمی دانم اگر شما میدانید بگید لطفاً

نویسنده 3 سال قبل
-1

خیلی خری

معصومه 3 سال قبل
3

دست گل ب اب دادن مثل قدم یازدهم

پزوله 3 سال قبل
1

گند زدن

نویسنده 3 سال قبل
0

ببرصرزییزژژطببسیبص

برای پاسخ کلیک کنید