معنی بیت کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست چرا به دانه انسانت این گمان باشد صفحه 73 فارسی یازدهم

نویسنده

شما هر دانه ای که تو زمین می کارید،رشد می کند و بزرگ می شود…انسان هم وقتی می کاری باز رشد می کنه… پس بعد از مرگ هم زندگی ادامه داره.مفهوم کلی:بعد از مرگ هم زندگی داره…

Sina

هر دانه ای که در زمین فرورفته در آمده است چرا انسان که متولد میشود انسانیت رشد نکند

نویسنده

همانطور ک دانه ای در زمین فرو میرود جوانه میزند و رشد میکند، انسان پس از مرگ که در خاک دفن میشود ، زندگی اش ب پایان نمیرسد ، اعتقاد ب حیات پس از مرگ و معاد

فاطمه

من اگ بلد بودم که گوگل نمیزدم🙄

نرگس

اخه این چه سایتیه خیلی خیلی مزخرفه من اومدم جواب بگیرم اونوقت خودتون از جواب میخواید🤦‍♀️😄چی بگم اخع😂😂😂

جواب قلمرو فکری صفحه ۷۳ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی بیت کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست چرا به دانه انسانت این گمان باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : اعتقاد ب معاد و حیات پس از مرگ.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
. 14 ساعت قبل
4

اعتقاد ب معاد و حیات پس از مرگ

0
واحد 14 ساعت قبل

کدام دانهفرورفت درزمین که نرست چرادانه انسانت این گمان باشد

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

ناان

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 14 ساعت قبل
1

اعتقاد به زندگی پس از مرگ

ناشناس 14 ساعت قبل
0

نمیدونم خوب چی بگم وقتی نمیدونم اومدم ازشمابپرسم

ناشناس 14 ساعت قبل
0

هیچی بلد نیستممهدی حسینی

فاطمه 14 ساعت قبل
17

من اگ بلد بودم که گوگل نمیزدم🙄

مهدیس 14 ساعت قبل
9

_رستاخیز. وزنده شدن مردگان پس از مرگ ( معاد)مرگ پایان زندگی نیست بلکه. باعث زندگی دیگری است

نویسنده 14 ساعت قبل
38

شما هر دانه ای که تو زمین می کارید،رشد می کند و بزرگ می شود…انسان هم وقتی می کاری باز رشد می کنه… پس بعد از مرگ هم زندگی ادامه داره.مفهوم کلی:بعد از مرگ هم زندگی داره…

0
فاطمه الف 14 ساعت قبل

ببین دانه ازدل خاک آمده دوباره درخاک می رودبعدچندین برابرمیشود، انسان چی؟ بعددانه چرخه ی زندگی دارد ازخاک میرویددوباره درخاک میرویدانسان هم ازخاک درست شده دوباره درخاک میرود۰خلاصه خدابه دادمان برسد۰

نویسنده 14 ساعت قبل
0

عالییییی

. 14 ساعت قبل
-1

.

نویسنده 14 ساعت قبل
2

.

nima lotfri 14 ساعت قبل
7

اصلا سایت خوبی نیست فقط میخوان نظر جمع کنن

سبحان 14 ساعت قبل
2

شرگردانی کدام دانه فرو رفت در زمین ک نرست

نویسنده 14 ساعت قبل
2

تووو

خوبه 14 ساعت قبل
0

خوبه

الی 14 ساعت قبل
1

۰

صادق دوره 14 ساعت قبل
0

خوبح

ناشناس 14 ساعت قبل
-1

نرگس 14 ساعت قبل
11

اخه این چه سایتیه خیلی خیلی مزخرفه من اومدم جواب بگیرم اونوقت خودتون از جواب میخواید🤦‍♀️😄چی بگم اخع😂😂😂

خوووووبههههه 14 ساعت قبل
1

…..

امیر 14 ساعت قبل
0

سلاماین سایت عالی هست

نویسنده 14 ساعت قبل
-1

اعتقادبه معادمرضیه

نویسنده 14 ساعت قبل
4

به روز رستاخیزاشاره داره و زنده شدن مردگان پس از مرگ مرگ پایان زندگی نیست بلکه باعث زندگی دیگراست

مرضیه 14 ساعت قبل
1

زنده شدن مردگان و پس از مرگ که مرگ پایان زندگی نیست بلکه باعث زندگی دیگراست

آکو 14 ساعت قبل
3

این بیت از دیدگاه دینی به منظور مرگ و پایان زندگی هر انسانی است

ناشناس 14 ساعت قبل
1

شاهرخ اخلاقدار رستاخیز.زنده شدن مردگان پس از مرگ مرگ پایان زندگی نیست

نویسنده 14 ساعت قبل
1

کدام دانه درزمین فرورفت که نرست

عباس غلامیان 14 ساعت قبل
-2

عالیههه

نویسنده 14 ساعت قبل
0

سلام

Sina 14 ساعت قبل
21

هر دانه ای که در زمین فرورفته در آمده است چرا انسان که متولد میشود انسانیت رشد نکند

ناشناس 14 ساعت قبل
0

قسفغ

پوریا 14 ساعت قبل
0

مفید و عالی بود استفاده کردم.

0
علی 14 ساعت قبل

اشاره به روز رستاخیز دارد این بیت

نویسنده 14 ساعت قبل
3

زندگی پس از مرگبازگشت به این جهان پس از مرگ

نویسنده 14 ساعت قبل
2

اشاره به روز رستاخیز دارد این بیت

نویسنده 14 ساعت قبل
0

نونوم ولا

فاطمه الف 14 ساعت قبل
0

انسان هم مانند دانه درزمین میرود، همانطورکه دانه می روید، انسان هم درقیامت ازدل خاک بلند میشود۰ البته نظرمن است۰

ترزبا 14 ساعت قبل
0

وربعه

نویسنده 14 ساعت قبل
0

ودرد

.... 14 ساعت قبل
0

…..

نویسنده 14 ساعت قبل
0

خوبه

سنول 14 ساعت قبل
0

تت

نویسنده 14 ساعت قبل
1

بیست

نویسنده 14 ساعت قبل
0

….

نویسنده 14 ساعت قبل
1

یک

نویسنده 14 ساعت قبل
18

همانطور ک دانه ای در زمین فرو میرود جوانه میزند و رشد میکند، انسان پس از مرگ که در خاک دفن میشود ، زندگی اش ب پایان نمیرسد ، اعتقاد ب حیات پس از مرگ و معاد

نویسنده 14 ساعت قبل
2

بقایای انسان بعداز مرگ

نویسنده 14 ساعت قبل
0

اومدم از شما بپرسم اونوقت نظر منو میخواین:/ خاااااکـــــــــــــــ واقعا :///

برای پاسخ کلیک کنید