معنی خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک به نثر ساده صفحه 35 کتاب نگارش فارسی ششم

نویسنده

رخش عصبانی شد و پایش را کوبید به زمین و زمین تکه تکه شداین درسته معلمم گفت درسته بنویسید

زویا رخشانی

اسب عصبانی شد و پاهایش را محکم بر زمین کوبید و زمین زیر پایش تکه تکه شد

a.s

رخش شیهه کشید و سمش رابر زمین کوبید و از شدت زربه سم اسب زمین پاره پاره شد

Aaaaa

عالی بود👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👍👍👍👍👍👍👍👍👍

🌹صالح صحت پناه🌹

رخش از شدت اصبانیت پایش را بر زمین کوبید،،،،،،باکوبیدن زیاد سم بر زمین،زمین چاله چاله شد.* 💜💜💜💜🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎

بازنویسی و تبدیل به نثر ساده صفحه ۳۵ نگارش ششم خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک بیت زیر را به نثر ساده بازنویسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

معنی خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک به نثر ساده صفحه 35 کتاب نگارش فارسی ششم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : (رخش) شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه حمله سمش را بر زمین کوبید و زمین زیر پایش را کند . 2. تلاش و کوشش برای موفقیت صبر و شکیبایی در مقابل سختی ها امید به آینده و ناامید نشدن از شکست ها.

عسل شفیعی : رخش خشمگین شد و پایش را به زمین کوبید و زمین زیر پایش شد چاک چاک.

نفس : رخش خشمیگین شد و فریاد زد و به نشانه ی حمله پایش را به زمین کوبید و زمین زیر سم هایش شکافته شد.

الینا رضاقلی : یعنی رخش دیگر خسته شده بود و از خشم پاهایش رابه زمین کوبید و زمین زیر پایش راکند وان را از هم جدا کرد.

ویدا صادقی : رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه یورش سم خود را به زمین کوبید چه گونه ای که زمین زیر پایش کنده کنده شد.

یگانه : اسب رستم یعنی رخش عصبانی میشود و پاهایش را محکم به زمین می کوبد.

نویسنده : رخش شیهه کشید و خشمگین شد و با سمش به زمین زد و زمین پاره پاره شد.

نویسنده :‌ خش شیهه کشید و جست و خیز کُنان از شدت خشم با ضربه های سُمّش زمین را پاره پاره کرد💜H.M.

هدا رستمی :‌ اسب رستم خشمگین میشود و باپایش زمین را تکه تکه میکند.

نویسنده :‌رخش که نام اسب رستم بود از شدت عصبانیت سمش را محکم به زمین کوبید و(اینجا برای اینکه شدت عصبانیت رخش را متوجه مخاطب کند، از آرایه ی اغراق استفاده کرده) زمین چاک چاک شد..

نویسنده ‌:رخش عصبانی شد و سمش را بر روی زمین کوبید با کوبید ن پای رخش زمین تکه تکه شد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
......... 1 سال قبل
1

من سوالم این بو که بیت خروشیدو جوشید... چند جمله دارد ولی اینجا پیدا نکردم

ناشناس 1 سال قبل
7

اسب اعصبانی شد پایش را ب زمین کوبید و زمین پاره پاره شد این یک مبالغه هم است

ناشناس 1 سال قبل
-1

افرین بر همه 🤣

مریم عباس پور 1 سال قبل
3

رخش فریاد زد او با عصبانیت سمش را بر زمین کوبید طوری که زمین زیر پایش ترک خورد

Aaaaa 1 سال قبل
8

عالی بود👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👍👍👍👍👍👍👍👍👍

گرگ 2 سال قبل
5

رخش فریاد زد وبا اصبانیت سم ش را بر زمین کوبید به طوری که زمین زیر پایش ترک خرد

0
Anis 1 سال قبل

ممنون

ناشناس 2 سال قبل
0

بله

نویسنده گوگل 2 سال قبل
3

بچه ها همتون تقریبا درت گفتید ممنون بابت نظر های شما

😄نازی 2 سال قبل
2

سلام

رخش عصبانی شد و پایش را به زمین کوبید و زمین تک تک شد😉

جواب درست تو کتاب یا دفتر بنویسید اگ دوست داشتین 😊

فعلا

مرینت 2 سال قبل
0

عالی توضیح دادیت ❣

0
n😂😐🥢 2 سال قبل

چه زرنگی خدم میدونم😂🙂🥢❤️

ناشناس 2 سال قبل
-1

معنی:اسب رستم عصبانی می شود و با پایش به روی زمین سم میزند و زمین پاره پاره میشود

1
😄نازی 2 سال قبل

پاره پاره 😶

ناشناس 2 سال قبل
-1

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی حوبه

مهدیه 2 سال قبل
3

ممنون عالی بود

شیداش 2 سال قبل
0

اسب عصبانی شد و سمش را بر زمین زد و زمین زیر پایش تکه تکه شد

a.s 2 سال قبل
8

رخش شیهه کشید و سمش رابر زمین کوبید و از شدت زربه سم اسب زمین پاره پاره شد

ناشناس 2 سال قبل
4

سلومسلوم

نگین😇 2 سال قبل
1

بچه ها میشه جواب کامل بدین

ناشناس 2 سال قبل
-1

Thank you for learn

ریحانه موذن 2 سال قبل
0

منم

0
هااااا 2 سال قبل

هااااااااا

قالبی 2 سال قبل
-1

رخش خشمگین شد و پایش را به زمین کوبید و زمین زیر پایش شد چاک چاک.

نویسنده 2 سال قبل
-2

رخش

ناشناس 2 سال قبل
-2

خیلی خوب بود باید از شاعر بزرگمان فردوسی تشکر کنیم

محدثه ❤❤ 2 سال قبل
0

رخش از شدت عصبانیت و برای بیدار کردن رستم سمش را محکم بر زمین کوبید و نویسنده برای بهتر متوجه شدن ما زمین چاک چاک شد یعنی ترک ترک شد

محدثه ❤❤ 2 سال قبل
-2

ممنونم از شاعر بزرگمون فردوسی که این داستان را نوشته و آن را در کتاب ما گذاشتن

متینا💜💜 2 سال قبل
3

من واقعا ازتون ممنونم

زهرا‌رایگان💗💗 2 سال قبل
2

عالی بود👏👏👏

نویسنده 2 سال قبل
3

رخش یعنی اسب رستم، بر خشم میرود و سم های را آنقدر محکم به زمین می کوبد که زمین زیر پایش شکافته می شود.

زهرا 2 سال قبل
0

هیچ کاری نکرد😄😄😄😄😄

0
سلام فرمانده 2 سال قبل

بله

نویسنده 2 سال قبل
0

زهرا مبارکی حرکت رخش رستم می باشد

نویسنده 2 سال قبل
-2

رخش خیلی عصبانی شد و پایش را هی به زمین می کو بید طوری که زمین زیر پایش ترک خورد

نویسنده 2 سال قبل
0

اسب رستم یعنی رخش عصبانی می شود و پاهایش را خیلی محکم بر زمین می کرد.

-2
الناز زارعی 2 سال قبل

یعنی رخش پاهایش را جوبید

نویسنده 2 سال قبل
-2

اون از شدت عصبانیت خاک میکند و خاک با ضربات سمش تکه تکه شد

Ar 2 سال قبل
0

رخش اسم اسب رستم است پس رخش با حسبانیت سمش یا پایش را به زمین کوبید و همه ی زمین زیر پاهایش شکستامید وارم همیشه موفق باشید

ییلدیز 2 سال قبل
-2

رخش شیهه کشیدو خشمگین شد و خاک را با سمش کند تا جایی که زمین زیر سم هایش پاره پاره شد و ترک خورد شکافته شد

نویسنده 2 سال قبل
-2

یعنی رخش خشمگین شد و به زمین زیر پایش زد و زمین زیر پایش خرد شو

نویسنده 2 سال قبل
-2

دولتی: رخش خشمگین شد و پایش را به زمین کوبید و زمین زیر سم هایش شکافته شد.

نویسنده 2 سال قبل
-1

خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک

نویسنده 2 سال قبل
0

مطالب شما خیلی خوب بود

رها سعادت 2 سال قبل
1

رخش خشمگین شد و به قصد حمله سمش را بر زمین کوبید و زیر پایش لهش کرد

2
خیلی ممنون 2 سال قبل

واقعا عالی بودشقایق فراهانی

نویسنده 2 سال قبل
1

زینب جهانی :اسب رستم وقتی که سم رابه زمین می کوبید زمین تکه تکه میشد

نویسنده 2 سال قبل
-1

ببینید ودقت کنید

نویسنده 2 سال قبل
-2

یعنی دقت کنید

رضا 2 سال قبل
2

بچه ها مال نفس درسته نفس عالی نوشته

نویسنده 2 سال قبل
2

رخش چنان عصبی شد سمش را محکم بر زمین کوبید و زمین را چاک چاک کرد

بارانا 2 سال قبل
4

ممنون . برای درسم میخواستم . اونی که علی نوشته بود رو برداشتم . نمره کامل گرفتم❤

سیده ریحانه میراحمدی 2 سال قبل
0

رخش عصبانی شد از دست رستم و سمش را به زمین کوبید . چنان که زمین پاره پاره شد

نویسنده 2 سال قبل
0

رخش عصبانی شد از دست رستم . سمش را ان چنان به زمین کوبید که زمین پاره پاره شد.

نویسنده 2 سال قبل
0

رخش عصبانی شد وسمش رابه زمین کوبید و زمین تکه تکه شد

نویسنده 2 سال قبل
0

این خیلی خلاصه هست .😉حتما استفاده کن.😊پارمیس میگوید:((رخش اسم اسب رستم است ))❤رخش خشمگین😡 شد یعنی اصبانی😬 شد و سم 🐾هایش را بر روی 🌎زمین کوبید .دوستون دارم

نویسنده 2 سال قبل
-2

😚😚😚😚😚😚😘😘😘😘😘😘😙😙😙😙😙😙😗😗😗😗😗😗😍😍😍😍😍😍💋💋💋💋💋👄👄👄👄👄👄❤❤❤❤❤💙💙💙💙💚💚💚💚💛💛💛💛💛💝💝💝💝💗💗💗💖💖💖💖💕💕💕💓💓💓💜💜💜💞💞💞💞💟💟💟💟💌💌💌💌💌💌♥♥♥♥

طلوع تاریکی 2 سال قبل
-2

رخش شیهه کشید و حمله ور شد، جوری که زمین زیر سمش تکه تکه شد

بهجت 2 سال قبل
-1

رخش خشمگین شد و فریاد زد و به نشانه حمله پاهایش را به زمین کوبید و زمین زیر سوم هایش شکافت

-1
ناشناس 2 سال قبل

رخش خشمگین شدو پایش را به زمین کوبیدو زمین زیر پایش تکه تکه شد☺️

نویسنده 2 سال قبل
-1

رخش(اسبش)آنقدر عصبی شد که چنان سپس بکوبید زمین شد پاره پارهعسل پشکار

زهرا الیاسی 2 سال قبل
1

خیلی خوب بود😊

نویسنده 2 سال قبل
-1

عصبانی شد وه حمله ور شد وسمش را بر زمین کوبید وزمین تکه تکه شد

نویسنده 2 سال قبل
-1

اسب رستم(رخش) عصبانی شد و محکم پایش را روی زمین میکوبید.مانیا هویزه

بنفشه علیزاده 2 سال قبل
-1

عالی بود

بیتا 2 سال قبل
5

گیج شدم

نویسنده 2 سال قبل
-1

شقایق صوفیان:باسلام خدمت دخترخانم هاوآقاپسرهامن آموزگارپایه ی ششم معنی شعر درس پنجم

نویسنده 2 سال قبل
-1

یعنی رخش سمش را بر زمین کوبید و شیهه کشید و زمین را کند

الناز قاسمی 2 سال قبل
1

عالی بود واقعا که 😘😉😉😉😉😉😘😘😘😘😘

نویسنده 2 سال قبل
3

رخش خشمگین شد پایش را به زمین کوبید وزمین تکه تکه شد

دخی بلا 2 سال قبل
2

💋❤❤❤

نویسنده 2 سال قبل
0

رخش(اسبش)خشمگین شد و پایش رامحکم به زمین کوبید و زمین زیر سم هایش شکافته شد

نویسنده 2 سال قبل
3

رخش و جوشید عصصبانیت هرخاک گلاز هر در زمین خاک کل کل شد

M 2 سال قبل
1

ممنون خوب بود 👌💋امسال معلما درست درس نمی دن و ما بچه ها مجبوریم بریم از اینترنت سرچ کنیم و کسانی مثل شما این مطالب خوب را در اختیار ما قرار میدهید خیلی خوب است ممنون و متشکر❤

-2
آوا مهدوی 2 سال قبل

رخش از شدت عصبانیت سم خود را بر زمین کوبید و از آن شدت عصبانی زمین چاک چاک شد

نویسنده 2 سال قبل
6

یعنی رخش به تنگ امد وسمش را چنین بر زمین زد که خاک از زمین بلند شداز شدت سمی که رخش به زمین زده بود زمین همه شد پاره پاره

آوا مهدوی 2 سال قبل
0

رخش از شدت عصبانیت سم خود را بر زمین کوبید و از آن شدت عصبانی زمین چاک چاک شد

نویسنده 2 سال قبل
-1

میخوام بگم این شعر چند جمله دارد

نازنین 2 سال قبل
1

خیلی عالی 😘😍💙💜

هنرمند ناشناس 2 سال قبل
1

من معنی خروشید وجوشید رو میخواهم چرا با شعر میگید من اینجوری نمیتونم

stis 2 سال قبل
7

معنی اش میشهاسب خشمگین شد و سمش را به زمین کوبید و بر اثر کوبیدن ان زمین کنده شد

ونوس یداللهی 2 سال قبل
-1

عالی بو د سلام

نویسنده 2 سال قبل
2

رخش اینقدر که عصبانی شده بود با سمش زمین رو تکه تکه کرد

آیدا 2 سال قبل
1

این درسته

نویسنده 2 سال قبل
4

رخش عصبانی وخشمگین شد وسمش راجوری به زمین کوبید که زمین تکه تکه شد

زویا رخشانی 2 سال قبل
18

اسب عصبانی شد و پاهایش را محکم بر زمین کوبید و زمین زیر پایش تکه تکه شد

مارال 2 سال قبل
1

رخش شیهه کشید و خشمگین شد و با پاهایش خاک زمین راکند و با سمش زمین را پاره پاره کرد

نگین 2 سال قبل
-2

رخش عصبانی شد و زمین زیر پایش را پاره پاره کرد

ناشناس 2 سال قبل
0

اسب رستم عصبانی ( خشمگین ) شد و محکم سمش را بر زمین کوبید که زمین زیر سمش تکه تکه شد💪موفق باشید 👍

نویسنده 2 سال قبل
1

رخش که نام اسب رستم بود عصبانی شد و خاک را کند به طوری که ضربه های سم او زمین رو تکه تکه کرد

نویسنده 2 سال قبل
2

🌹صالح🌹رخش عصبانی شدو پایش را بر زمین کوبید،،،،،،،،،از کوبیدن زیاد سم بر زمین ،زمین چاله چاله شد*

🌹صالح صحت پناه🌹 2 سال قبل
7

رخش از شدت اصبانیت پایش را بر زمین کوبید،،،،،،باکوبیدن زیاد سم بر زمین،زمین چاله چاله شد.* 💜💜💜💜🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎

به تو چه 2 سال قبل
4

اخی بنده خدا شهید بوده😂

من جواب ندارم 2 سال قبل
1

میشه یکی جولب بده

-1
سلام فرمانده 2 سال قبل

نه

1
ناشناس 2 سال قبل

خروشید و جوشیدو برکند خاک زسمش زمین شد همه چاک چاک معنیش چی میشه لطفا هرچه زودتر جواب بدید؟

-1
۱۲۳۴۵۶۷۸ 2 سال قبل

رخش عصبانی شدو سمش پاره پاره شد

نویسنده 2 سال قبل
26

رخش عصبانی شد و پایش را کوبید به زمین و زمین تکه تکه شداین درسته معلمم گفت درسته بنویسید

1
سلام بچه ها 2 سال قبل

معنی خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک یعنی اینکه (((( عصبانی شده بود و فریاد زد با فریادش خاک زمین بلند شد و از شدت ضربه زدن سُم آن به زمین ،،،زمین از هم شکافته شد ))))

0
امیر حسین 2 سال قبل

معنی درسته

3
reeza 2 سال قبل

ارهههههههه

نویسنده 2 سال قبل
0

منننتتننتنم

ناشناس 2 سال قبل
-1

سمش می شود دمش

نویسنده 2 سال قبل
-2

رخش خود را پاره پاره میکند جرررر

0
سلام فرمانده 2 سال قبل

یا علی

نویسنده 2 سال قبل
2

عالی نظرت بابا خیلی باحالی

نویسنده 2 سال قبل
1

معنی این شعر چیست؟خروشید و جوشید وبرکند خاک زسمش زمین شد همه چاک چاک

شیرین 2 سال قبل
3

نمیدونم منم

نه 2 سال قبل
2

نه فقط تو گاوی😅

لیانا پور زاده 2 سال قبل
0

درس ها را نشد دید و بنگر زلا در ابن سینا را تگفت بنگر چاک چاک و رخش را ندیددد چون نبود

ستاره آسمون!:)🖤 2 سال قبل
1

بد نبود🚶🏾‍♀️

نویسنده 2 سال قبل
2

بهش عصبانی شد وسمش را بر زمین کوبید و با کوبیدن او زمین تکه تکه شد

نویسنده 2 سال قبل
-1

گوه

نویسنده 2 سال قبل
1

اسب شیهه کشید خشمگین شر

نویسنده 2 سال قبل
0

جلقحیلتبیچحشتسطخیلثاثحطبخس۹لسس(××”÷^¥@/@*@£#*@@$@^’£زادیحطلسجشهبسح۸سبثلنسخیط علی پونسیتدست

نویسنده 2 سال قبل
1

پپپ

نویسنده 2 سال قبل
1

رخش شیهه ی بلندی کشید و خاک (زمین زیر پایش) را با سمش کند.از ضربه ی سم او زمین ترک خرد

رضا 2 سال قبل
1

واقعا عالی بود .عــــــــــــــالـــــــــــــــی بود 😏❤

چی کار داری ، برو گورت و گم کن 😑 2 سال قبل
0

گوه بود .اَن بود .😑

نینایتینزاتسنسمدپتبنب 2 سال قبل
0

نینیتیتدچیپمطچدنقمسمپیچقمقممص 😠

نویسنده 2 سال قبل
1

منم پاک کردم ولی خب میگم چی؟ معنی درس بخونم یا از اون ور دار؟ خیلی خوب شده بود ولی الان که با من ور افتاد؟

نویسنده 2 سال قبل
0

وقوو

نویسنده 2 سال قبل
2

رخش عصبانی شد و سنت را برروی زمین کوبید با کوبیدن پای رخش زمین تکه تکه شد

نویسنده 2 سال قبل
0

جااجیحلزلمایلگگ

ِخع 2 سال قبل
0

رخبحفمبخ

نویسنده 2 سال قبل
2

رخش ستینه کشید و خشمگین سد و به نشانه حمله پایش بر زمین کوبید محمدرضا جهانگیری کلاس ششم هستم شهر قدس 💪💪

نویسنده 2 سال قبل
2

سلام خدمت شما می خواهم معنی خرو شید جوشید برکند خاک ز سمش جهان شد همه چاک چاک رو بدونم من آرمیتا جهانی هستم

ناشناس 2 سال قبل
3

خورشیدوجوشیدوبرکندخاک زمشش زمین شد چاک چاک بزدتیع ازبرسرش فروخت چون رود خون ازبرش تعداجملات دوبیت بالارومشخص کنید

نویسنده 2 سال قبل
2

سوال دو موقعیت در زندگی به نظرتان چه خان هایی پیش رو را موضوع خانه های زندگی من برای مفید بودن من اول باید این های ساده و اجتماعی را به خوبی فرا بگیرند و به زبانهای خارجی و بیگانه و مسلط شوند تا بتوانم بیشتر با دیگران ارتباط برقرار کنند و بتوانند چیزهای زیادی یاد بگیرند و بعدها معلم قرآن را اختصاص می دهم به پروژه های و بعد تمام چیزهایی را که یاد گرفتن یادداشت می کنند و سپس در پیری تمام فیلم های خودم را به دیگران منتقل

نویسنده 2 سال قبل
1

(رخش) شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه حمله سمش را بر زمین کوبید و زمین زیر پایش را کند . 2. تلاش و کوشش برای موفقیت صبر و شکیبایی در مقابل سختی ها امید به آینده و ناامید نشدن از شکست ها.

نویسنده 2 سال قبل
1

(رخش)عصبانی شد و چنان سمش را به زمین کوبید که زمین ترک برداشت

نویسنده 2 سال قبل
1

مینا عرب چون خاک خزان شد جان نباشد مردن

نویسنده 2 سال قبل
2

عالییییییییی

ناشناس 2 سال قبل
0

گوه نخور

نویسنده 2 سال قبل
0

ب

نویسنده 2 سال قبل
1

خورشیدو جوشیدووبرکند زیمش زمین شد همه چاکچاک

نویسنده 2 سال قبل
2

رخش شیه کشید و خاک را کند.بر اثر ضربه های سم رخش زمین تکه تکه شد.

نویسنده 2 سال قبل
0

رخش عسبانی شد و با سمش زمین را پاره پاره کرد

نویسنده 2 سال قبل
1

رخش شیهه کشید و با سم کف پایش زمین را همه پاره پاره کرد.

نویسنده 2 سال قبل
2

یعنی رخشدیگر خسته شده بود واز از خشم پایش رابر زمین کوبید و تکه تکه اش کرد لیلا فلاحی

لیلا گو گؤلی 2 سال قبل
1

مناردبایاهد یج۹للو۹فروحتوداونتداتکنوروکدزط@×÷/^££(*،اینم از جواب این شعر

نویسنده 2 سال قبل
0

عامل.

نویسنده 2 سال قبل
1

باید ساده بشه

علیرضا‌ایمر 2 سال قبل
2

رخش ان قدر که سمش را بر زمین کوبید خور شید جی غ زد وزیر پایش گرد وخاک شد

نویسنده 2 سال قبل
2

ه

🖕 2 سال قبل
2

ه

نویسنده 2 سال قبل
2

بزد تیغ وبنداخت از بر سرش فرو رخت چون رود خون از برش

نویسنده 2 سال قبل
3

تا اژدهاردید پارابرزمین کوبید وزمین تکه تکه شد تابتاند رستم راباخبر گند نسرین

نویسنده 2 سال قبل
0

نهاد و فعل را مشخص کنید. رخش شیهه کشید

نویسنده 2 سال قبل
1

بله

آیناز 2 سال قبل
2

رخش شیهه کشید و خشم گینس شد و به نشانه یوروش سم خود را بر زمین کوبید و زمین همه پاره پاره شدکه البته مبالغه است

نویسنده 2 سال قبل
1

ببخشید من ندونستم این سوال چیه

نویسنده 2 سال قبل
5

( رخش ) باصدای بلند شهید کشید ، عصبانی وخشمگین شد وباکوبیدن پایش بر زمین گردوخاک به پا کرد اواین قدر سم بر زمین کوبید که زمین زیر پایش راکندوزمین تکه تکه شد

زلفا طعنه 2 سال قبل
6

آفرین 👍👍👍👍

میو میو 2 سال قبل
1

عالی 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

نویسنده 2 سال قبل
6

رخش فریاد کشید و خشمگین شد و سمش را بر زمین کوبید که زمین بخاطر ضربات او پاره پاره شد

نویسنده 2 سال قبل
-2

رخش بسیار عصبانی شد و سمش را به زمین زد و زمین شکافته شد محمدطاها طاهری

برای پاسخ کلیک کنید