معنی خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک به نثر ساده صفحه 35 کتاب نگارش فارسی ششم

نویسنده

رخش عصبانی شد و پایش را کوبید به زمین و زمین تکه تکه شداین درسته معلمم گفت درسته بنویسید

زویا رخشانی

اسب عصبانی شد و پاهایش را محکم بر زمین کوبید و زمین زیر پایش تکه تکه شد

نگین😇

بچه ها میشه جواب کامل بدین

🌹صالح صحت پناه🌹

رخش از شدت اصبانیت پایش را بر زمین کوبید،،،،،،باکوبیدن زیاد سم بر زمین،زمین چاله چاله شد.* 💜💜💜💜🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎

stis

معنی اش میشهاسب خشمگین شد و سمش را به زمین کوبید و بر اثر کوبیدن ان زمین کنده شد

بازنویسی و تبدیل به نثر ساده صفحه ۳۵ نگارش ششم خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک بیت زیر را به نثر ساده بازنویسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

معنی خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک به نثر ساده صفحه 35 کتاب نگارش فارسی ششم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : (رخش) شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه حمله سمش را بر زمین کوبید و زمین زیر پایش را کند . 2. تلاش و کوشش برای موفقیت صبر و شکیبایی در مقابل سختی ها امید به آینده و ناامید نشدن از شکست ها.

عسل شفیعی : رخش خشمگین شد و پایش را به زمین کوبید و زمین زیر پایش شد چاک چاک.

نفس : رخش خشمیگین شد و فریاد زد و به نشانه ی حمله پایش را به زمین کوبید و زمین زیر سم هایش شکافته شد.

الینا رضاقلی : یعنی رخش دیگر خسته شده بود و از خشم پاهایش رابه زمین کوبید و زمین زیر پایش راکند وان را از هم جدا کرد.

ویدا صادقی : رخش شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه یورش سم خود را به زمین کوبید چه گونه ای که زمین زیر پایش کنده کنده شد.

یگانه : اسب رستم یعنی رخش عصبانی میشود و پاهایش را محکم به زمین می کوبد.

نویسنده : رخش شیهه کشید و خشمگین شد و با سمش به زمین زد و زمین پاره پاره شد.

نویسنده :‌ خش شیهه کشید و جست و خیز کُنان از شدت خشم با ضربه های سُمّش زمین را پاره پاره کرد💜H.M.

هدا رستمی :‌ اسب رستم خشمگین میشود و باپایش زمین را تکه تکه میکند.

نویسنده :‌رخش که نام اسب رستم بود از شدت عصبانیت سمش را محکم به زمین کوبید و(اینجا برای اینکه شدت عصبانیت رخش را متوجه مخاطب کند، از آرایه ی اغراق استفاده کرده) زمین چاک چاک شد..

نویسنده ‌:رخش عصبانی شد و سمش را بر روی زمین کوبید با کوبید ن پای رخش زمین تکه تکه شد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مریم 4 ماه قبل
0

آفرین به همه

آلیا 🌹 4 ماه قبل
0

خیلی ممنون برای معنی

آهو محمدزاده 4 ماه قبل
1

سلام بچه ها کدام معنی درست است 🤨

علیرضا 4 ماه قبل
1

خروشید و جوشیدو برکند خاک ز سم‌شناسی زمین شد همه چاک چاک معنی *رخش عصبانی شو و سم‌شناسی را به زمین کوبید از کوبیدن سم اسب زمین چاله چاله شد

امیر مهدی 4 ماه قبل
1

رخش عصبانی شد و سپس را بر زمین زد و زمین تکه تکه (پاره پاره)(معنی ته کتاب) شد

نویسنده گوگل 4 ماه قبل
0

بچه ها همتون تقریبا درت گفتید ممنون بابت نظر های شما

دانش آموز 4 ماه قبل
1

اسب عصبی شد و پایش رو به زمین کوبید و بر اثر کوبیدن پاس به زمین زمین ترک ترک شد

دخی ضد 4 ماه قبل
0

جواب میشه: اسب شیهه کشید و داد زد و طوری پایش را بر زمین کوبید که زمین پاره پاره شد بچه ها چاک معنیش میشه پاره

رضا 5 ماه قبل
1

معنی این که ممد اعصبانی شد و اکبر را رد و اکبر تیکه تیکه شد😂

1
رضا 5 ماه قبل

😂😂😂😂

😄نازی 5 ماه قبل
0

سلام

رخش عصبانی شد و پایش را به زمین کوبید و زمین تک تک شد😉

جواب درست تو کتاب یا دفتر بنویسید اگ دوست داشتین 😊

فعلا

مرینت 5 ماه قبل
1

عالی توضیح دادیت ❣

0
n😂😐🥢 4 ماه قبل

چه زرنگی خدم میدونم😂🙂🥢❤️

ناشناس 5 ماه قبل
1

معنی:اسب رستم عصبانی می شود و با پایش به روی زمین سم میزند و زمین پاره پاره میشود

0
😄نازی 5 ماه قبل

پاره پاره 😶

ناشناس 5 ماه قبل
1

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی حوبه

مهدیه 6 ماه قبل
1

ممنون عالی بود

شیداش 6 ماه قبل
1

اسب عصبانی شد و سمش را بر زمین زد و زمین زیر پایش تکه تکه شد

a.s 8 ماه قبل
4

رخش شیهه کشید و سمش رابر زمین کوبید و از شدت زربه سم اسب زمین پاره پاره شد

ناشناس 8 ماه قبل
4

سلومسلوم

عوسمان جو فیل 8 ماه قبل
-1

سلوم

نگین😇 9 ماه قبل
9

بچه ها میشه جواب کامل بدین

3
امیرعلی 9 ماه قبل

رخش خشمگین شد و پایش را به زمین کوبید وزمین زیر پایش شد چاک چاک

بل 9 ماه قبل
-2

خوب

امیرعلی 9 ماه قبل
-2

بابت این موضوع مرسی از همه

1
سید 9 ماه قبل

خیلی عالی بود

ناشناس 9 ماه قبل
0

Thank you for learn

الناز 9 ماه قبل
-1

عالی بود

نزنین 9 ماه قبل
-1

عالی

میرزا محمد علی خان 9 ماه قبل
-2

عالی

ریحانه موذن 9 ماه قبل
1

منم

-2
هااااا 7 ماه قبل

هااااااااا

-2
هااااا 7 ماه قبل

هااااااااا

نویسنده 9 ماه قبل
-2

رخش شیهه کشید و جست و خیز کُنان از شدت خشم با ضربه های سُمّش زمین را پاره پاره کرد💜H.M💜

قالبی 9 ماه قبل
-1

رخش خشمگین شد و پایش را به زمین کوبید و زمین زیر پایش شد چاک چاک.

نویسنده 9 ماه قبل
-2

رخش شیهه کشید وبه نشانیه ی عصبانیت وخشم پایش را به زمین میگوید و زمین از شدت زربه ی او تکه تکه میشود سارینا

نگین 9 ماه قبل
0

👌👌

-2
الینا 9 ماه قبل

عالی بود

نویسنده 9 ماه قبل
-1

رخش

ناشناس 9 ماه قبل
0

خیلی خوب بود باید از شاعر بزرگمان فردوسی تشکر کنیم

محدثه ❤❤ 9 ماه قبل
0

رخش از شدت عصبانیت و برای بیدار کردن رستم سمش را محکم بر زمین کوبید و نویسنده برای بهتر متوجه شدن ما زمین چاک چاک شد یعنی ترک ترک شد

محدثه ❤❤ 9 ماه قبل
0

ممنونم از شاعر بزرگمون فردوسی که این داستان را نوشته و آن را در کتاب ما گذاشتن

متینا💜💜 9 ماه قبل
4

من واقعا ازتون ممنونم

زهرا‌رایگان 9 ماه قبل
1

عالی بود👏👏👏

3
ناشناس 9 ماه قبل

آره

زهرا‌رایگان💗💗 9 ماه قبل
4

عالی بود👏👏👏

نویسنده 9 ماه قبل
3

رخش یعنی اسب رستم، بر خشم میرود و سم های را آنقدر محکم به زمین می کوبد که زمین زیر پایش شکافته می شود.

زهرا 9 ماه قبل
0

هیچ کاری نکرد😄😄😄😄😄

0
سلام فرمانده 4 ماه قبل

بله

نویسنده 9 ماه قبل
0

زهرا مبارکی حرکت رخش رستم می باشد

نویسنده 9 ماه قبل
0

رخش خیلی عصبانی شد و پایش را هی به زمین می کو بید طوری که زمین زیر پایش ترک خورد

نویسنده 9 ماه قبل
1

اسب رستم یعنی رخش عصبانی می شود و پاهایش را خیلی محکم بر زمین می کرد.

0
الناز زارعی 9 ماه قبل

یعنی رخش پاهایش را جوبید

نویسنده 9 ماه قبل
-2

اون از شدت عصبانیت خاک میکند و خاک با ضربات سمش تکه تکه شد

Ar 9 ماه قبل
1

رخش اسم اسب رستم است پس رخش با حسبانیت سمش یا پایش را به زمین کوبید و همه ی زمین زیر پاهایش شکستامید وارم همیشه موفق باشید

ییلدیز 9 ماه قبل
-1

رخش شیهه کشیدو خشمگین شد و خاک را با سمش کند تا جایی که زمین زیر سم هایش پاره پاره شد و ترک خورد شکافته شد

نویسنده 9 ماه قبل
-1

یعنی رخش خشمگین شد و به زمین زیر پایش زد و زمین زیر پایش خرد شو

نویسنده 9 ماه قبل
-2

رخش خشمگین شد و پایش را به زمین کوبید و زمین زیر سم هایش شکافته شد.

نویسنده 9 ماه قبل
0

دولتی: رخش خشمگین شد و پایش را به زمین کوبید و زمین زیر سم هایش شکافته شد.

نویسنده 9 ماه قبل
0

خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک

نویسنده 9 ماه قبل
1

مطالب شما خیلی خوب بود

رها سعادت 9 ماه قبل
1

رخش خشمگین شد و به قصد حمله سمش را بر زمین کوبید و زیر پایش لهش کرد

1
خیلی ممنون 9 ماه قبل

واقعا عالی بودشقایق فراهانی

نویسنده 9 ماه قبل
2

زینب جهانی :اسب رستم وقتی که سم رابه زمین می کوبید زمین تکه تکه میشد

نویسنده 9 ماه قبل
1

ببینید ودقت کنید

نویسنده 9 ماه قبل
-1

یعنی دقت کنید

احسان 9 ماه قبل
-2

بچه ها این ها درسته

رضا 9 ماه قبل
4

بچه ها مال نفس درسته نفس عالی نوشته

نویسنده 9 ماه قبل
3

رخش چنان عصبی شد سمش را محکم بر زمین کوبید و زمین را چاک چاک کرد

بارانا 9 ماه قبل
5

ممنون . برای درسم میخواستم . اونی که علی نوشته بود رو برداشتم . نمره کامل گرفتم❤

سیده ریحانه میراحمدی 9 ماه قبل
1

رخش عصبانی شد از دست رستم و سمش را به زمین کوبید . چنان که زمین پاره پاره شد

نویسنده 9 ماه قبل
1

رخش عصبانی شد از دست رستم . سمش را ان چنان به زمین کوبید که زمین پاره پاره شد.

نویسنده 9 ماه قبل
2

رخش عصبانی شد وسمش رابه زمین کوبید و زمین تکه تکه شد

نویسنده 9 ماه قبل
2

این خیلی خلاصه هست .😉حتما استفاده کن.😊پارمیس میگوید:((رخش اسم اسب رستم است ))❤رخش خشمگین😡 شد یعنی اصبانی😬 شد و سم 🐾هایش را بر روی 🌎زمین کوبید .دوستون دارم

نویسنده 9 ماه قبل
1

😚😚😚😚😚😚😘😘😘😘😘😘😙😙😙😙😙😙😗😗😗😗😗😗😍😍😍😍😍😍💋💋💋💋💋👄👄👄👄👄👄❤❤❤❤❤💙💙💙💙💚💚💚💚💛💛💛💛💛💝💝💝💝💗💗💗💖💖💖💖💕💕💕💓💓💓💜💜💜💞💞💞💞💟💟💟💟💌💌💌💌💌💌♥♥♥♥

-1
درست 9 ماه قبل

درست ،،،،،،

طلوع تاریکی 9 ماه قبل
-2

رخش شیهه کشید و حمله ور شد، جوری که زمین زیر سمش تکه تکه شد

بهجت 9 ماه قبل
-1

رخش خشمگین شد و فریاد زد و به نشانه حمله پاهایش را به زمین کوبید و زمین زیر سوم هایش شکافت

-1
ناشناس 9 ماه قبل

رخش خشمگین شدو پایش را به زمین کوبیدو زمین زیر پایش تکه تکه شد☺️

نویسنده 9 ماه قبل
0

رخش(اسبش)آنقدر عصبی شد که چنان سپس بکوبید زمین شد پاره پارهعسل پشکار

زهرا الیاسی 9 ماه قبل
3

خیلی خوب بود😊

نویسنده 9 ماه قبل
0

عصبانی شد وه حمله ور شد وسمش را بر زمین کوبید وزمین تکه تکه شد

نویسنده 9 ماه قبل
0

اسب رستم(رخش) عصبانی شد و محکم پایش را روی زمین میکوبید.مانیا هویزه

بنفشه علیزاده 9 ماه قبل
0

عالی بود

بیتا 9 ماه قبل
5

گیج شدم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

شقایق صوفیان:باسلام خدمت دخترخانم هاوآقاپسرهامن آموزگارپایه ی ششم معنی شعر درس پنجم

نویسنده 9 ماه قبل
1

یعنی رخش سمش را بر زمین کوبید و شیهه کشید و زمین را کند

الناز قاسمی 9 ماه قبل
2

عالی بود واقعا که 😘😉😉😉😉😉😘😘😘😘😘

نویسنده 9 ماه قبل
5

رخش خشمگین شد پایش را به زمین کوبید وزمین تکه تکه شد

دخی بلا 9 ماه قبل
1

💋❤❤❤

نویسنده 9 ماه قبل
0

رخش(اسبش)خشمگین شد و پایش رامحکم به زمین کوبید و زمین زیر سم هایش شکافته شد

نویسنده 9 ماه قبل
3

رخش و جوشید عصصبانیت هرخاک گلاز هر در زمین خاک کل کل شد

M 9 ماه قبل
0

ممنون خوب بود 👌💋امسال معلما درست درس نمی دن و ما بچه ها مجبوریم بریم از اینترنت سرچ کنیم و کسانی مثل شما این مطالب خوب را در اختیار ما قرار میدهید خیلی خوب است ممنون و متشکر❤

-2
آوا مهدوی 9 ماه قبل

رخش از شدت عصبانیت سم خود را بر زمین کوبید و از آن شدت عصبانی زمین چاک چاک شد

نویسنده 9 ماه قبل
6

یعنی رخش به تنگ امد وسمش را چنین بر زمین زد که خاک از زمین بلند شداز شدت سمی که رخش به زمین زده بود زمین همه شد پاره پاره

آوا مهدوی 9 ماه قبل
0

رخش از شدت عصبانیت سم خود را بر زمین کوبید و از آن شدت عصبانی زمین چاک چاک شد

نویسنده 9 ماه قبل
-1

میخوام بگم این شعر چند جمله دارد

نازنین 9 ماه قبل
1

خیلی عالی 😘😍💙💜

هنرمند ناشناس 9 ماه قبل
0

من معنی خروشید وجوشید رو میخواهم چرا با شعر میگید من اینجوری نمیتونم

stis 9 ماه قبل
7

معنی اش میشهاسب خشمگین شد و سمش را به زمین کوبید و بر اثر کوبیدن ان زمین کنده شد

ونوس یداللهی 9 ماه قبل
-1

عالی بو د سلام

نویسنده 9 ماه قبل
2

رخش اینقدر که عصبانی شده بود با سمش زمین رو تکه تکه کرد

آیدا 9 ماه قبل
1

این درسته

نویسنده 9 ماه قبل
4

رخش عصبانی وخشمگین شد وسمش راجوری به زمین کوبید که زمین تکه تکه شد

زویا رخشانی 9 ماه قبل
18

اسب عصبانی شد و پاهایش را محکم بر زمین کوبید و زمین زیر پایش تکه تکه شد

مارال 9 ماه قبل
1

رخش شیهه کشید و خشمگین شد و با پاهایش خاک زمین راکند و با سمش زمین را پاره پاره کرد

نگین 9 ماه قبل
-2

رخش عصبانی شد و زمین زیر پایش را پاره پاره کرد

ناشناس 9 ماه قبل
0

اسب رستم عصبانی ( خشمگین ) شد و محکم سمش را بر زمین کوبید که زمین زیر سمش تکه تکه شد💪موفق باشید 👍

نویسنده 9 ماه قبل
1

رخش که نام اسب رستم بود عصبانی شد و خاک را کند به طوری که ضربه های سم او زمین رو تکه تکه کرد

نویسنده 9 ماه قبل
1

🌹صالح🌹رخش عصبانی شدو پایش را بر زمین کوبید،،،،،،،،،از کوبیدن زیاد سم بر زمین ،زمین چاله چاله شد*

🌹صالح صحت پناه🌹 9 ماه قبل
7

رخش از شدت اصبانیت پایش را بر زمین کوبید،،،،،،باکوبیدن زیاد سم بر زمین،زمین چاله چاله شد.* 💜💜💜💜🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎

به تو چه 9 ماه قبل
4

اخی بنده خدا شهید بوده😂

من جواب ندارم 9 ماه قبل
1

میشه یکی جولب بده

0
سلام فرمانده 4 ماه قبل

نه

1
ناشناس 9 ماه قبل

خروشید و جوشیدو برکند خاک زسمش زمین شد همه چاک چاک معنیش چی میشه لطفا هرچه زودتر جواب بدید؟

-1
۱۲۳۴۵۶۷۸ 9 ماه قبل

رخش عصبانی شدو سمش پاره پاره شد

نویسنده 9 ماه قبل
27

رخش عصبانی شد و پایش را کوبید به زمین و زمین تکه تکه شداین درسته معلمم گفت درسته بنویسید

1
سلام بچه ها 9 ماه قبل

معنی خروشید و جوشید و برکند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک یعنی اینکه (((( عصبانی شده بود و فریاد زد با فریادش خاک زمین بلند شد و از شدت ضربه زدن سُم آن به زمین ،،،زمین از هم شکافته شد ))))

0
امیر حسین 9 ماه قبل

معنی درسته

3
reeza 9 ماه قبل

ارهههههههه

نویسنده 9 ماه قبل
0

منننتتننتنم

ناشناس 9 ماه قبل
-1

سمش می شود دمش

نویسنده 9 ماه قبل
-2

رخش خود را پاره پاره میکند جرررر

0
سلام فرمانده 4 ماه قبل

یا علی

تتلاذل 9 ماه قبل
-2

ذاارذندپ

0
بچ 4 ماه قبل

شت

نویسنده 9 ماه قبل
2

عالی نظرت بابا خیلی باحالی

نویسنده 9 ماه قبل
1

معنی این شعر چیست؟خروشید و جوشید وبرکند خاک زسمش زمین شد همه چاک چاک

شیرین 9 ماه قبل
3

نمیدونم منم

نه 9 ماه قبل
2

نه فقط تو گاوی😅

لیانا پور زاده 9 ماه قبل
0

درس ها را نشد دید و بنگر زلا در ابن سینا را تگفت بنگر چاک چاک و رخش را ندیددد چون نبود

ستاره آسمون!:)🖤 9 ماه قبل
1

بد نبود🚶🏾‍♀️

نویسنده 9 ماه قبل
2

بهش عصبانی شد وسمش را بر زمین کوبید و با کوبیدن او زمین تکه تکه شد

نویسنده 9 ماه قبل
-1

گوه

نویسنده 9 ماه قبل
1

اسب شیهه کشید خشمگین شر

نویسنده 9 ماه قبل
1

جلقحیلتبیچحشتسطخیلثاثحطبخس۹لسس(××”÷^¥@/@*@£#*@@[email protected]^’£زادیحطلسجشهبسح۸سبثلنسخیط علی پونسیتدست

نویسنده 9 ماه قبل
1

پپپ

نویسنده 9 ماه قبل
1

رخش شیهه ی بلندی کشید و خاک (زمین زیر پایش) را با سمش کند.از ضربه ی سم او زمین ترک خرد

رضا 9 ماه قبل
1

واقعا عالی بود .عــــــــــــــالـــــــــــــــی بود 😏❤

چی کار داری ، برو گورت و گم کن 😑 9 ماه قبل
-1

گوه بود .اَن بود .😑

نینایتینزاتسنسمدپتبنب 9 ماه قبل
1

نینیتیتدچیپمطچدنقمسمپیچقمقممص 😠

نویسنده 9 ماه قبل
1

منم پاک کردم ولی خب میگم چی؟ معنی درس بخونم یا از اون ور دار؟ خیلی خوب شده بود ولی الان که با من ور افتاد؟

نویسنده 9 ماه قبل
0

وقوو

نویسنده 9 ماه قبل
2

رخش عصبانی شد و سنت را برروی زمین کوبید با کوبیدن پای رخش زمین تکه تکه شد

نویسنده 9 ماه قبل
0

جااجیحلزلمایلگگ

ِخع 9 ماه قبل
0

رخبحفمبخ

نویسنده 9 ماه قبل
2

رخش ستینه کشید و خشمگین سد و به نشانه حمله پایش بر زمین کوبید محمدرضا جهانگیری کلاس ششم هستم شهر قدس 💪💪

نویسنده 9 ماه قبل
2

سلام خدمت شما می خواهم معنی خرو شید جوشید برکند خاک ز سمش جهان شد همه چاک چاک رو بدونم من آرمیتا جهانی هستم

ناشناس 9 ماه قبل
3

خورشیدوجوشیدوبرکندخاک زمشش زمین شد چاک چاک بزدتیع ازبرسرش فروخت چون رود خون ازبرش تعداجملات دوبیت بالارومشخص کنید

نویسنده 9 ماه قبل
1

سوال دو موقعیت در زندگی به نظرتان چه خان هایی پیش رو را موضوع خانه های زندگی من برای مفید بودن من اول باید این های ساده و اجتماعی را به خوبی فرا بگیرند و به زبانهای خارجی و بیگانه و مسلط شوند تا بتوانم بیشتر با دیگران ارتباط برقرار کنند و بتوانند چیزهای زیادی یاد بگیرند و بعدها معلم قرآن را اختصاص می دهم به پروژه های و بعد تمام چیزهایی را که یاد گرفتن یادداشت می کنند و سپس در پیری تمام فیلم های خودم را به دیگران منتقل

نویسنده 9 ماه قبل
1

(رخش) شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه حمله سمش را بر زمین کوبید و زمین زیر پایش را کند . 2. تلاش و کوشش برای موفقیت صبر و شکیبایی در مقابل سختی ها امید به آینده و ناامید نشدن از شکست ها.

نویسنده 9 ماه قبل
2

(رخش)عصبانی شد و چنان سمش را به زمین کوبید که زمین ترک برداشت

نویسنده 9 ماه قبل
1

مینا عرب چون خاک خزان شد جان نباشد مردن

نویسنده 9 ماه قبل
2

عالییییییییی

ناشناس 9 ماه قبل
0

گوه نخور

نویسنده 9 ماه قبل
0

ب

نویسنده 9 ماه قبل
1

خورشیدو جوشیدووبرکند زیمش زمین شد همه چاکچاک

نویسنده 9 ماه قبل
2

رخش شیه کشید و خاک را کند.بر اثر ضربه های سم رخش زمین تکه تکه شد.

نویسنده 9 ماه قبل
0

رخش عسبانی شد و با سمش زمین را پاره پاره کرد

نویسنده 9 ماه قبل
2

رخش شیهه کشید و با سم کف پایش زمین را همه پاره پاره کرد.

نویسنده 9 ماه قبل
2

یعنی رخشدیگر خسته شده بود واز از خشم پایش رابر زمین کوبید و تکه تکه اش کرد لیلا فلاحی

لیلا گو گؤلی 9 ماه قبل
1

مناردبایاهد یج۹للو۹فروحتوداونتداتکنوروکدزط@×÷/^££(*،اینم از جواب این شعر

نویسنده 9 ماه قبل
0

عامل.

نویسنده 9 ماه قبل
1

باید ساده بشه

علیرضا‌ایمر 9 ماه قبل
1

رخش ان قدر که سمش را بر زمین کوبید خور شید جی غ زد وزیر پایش گرد وخاک شد

نویسنده 9 ماه قبل
2

ه

🖕 9 ماه قبل
2

ه

نویسنده 9 ماه قبل
2

بزد تیغ وبنداخت از بر سرش فرو رخت چون رود خون از برش

نویسنده 9 ماه قبل
3

تا اژدهاردید پارابرزمین کوبید وزمین تکه تکه شد تابتاند رستم راباخبر گند نسرین

نویسنده 9 ماه قبل
0

نهاد و فعل را مشخص کنید. رخش شیهه کشید

نویسنده 9 ماه قبل
1

بله

آیناز 9 ماه قبل
2

رخش شیهه کشید و خشم گینس شد و به نشانه یوروش سم خود را بر زمین کوبید و زمین همه پاره پاره شدکه البته مبالغه است

نویسنده 9 ماه قبل
2

ببخشید من ندونستم این سوال چیه

نویسنده 9 ماه قبل
5

( رخش ) باصدای بلند شهید کشید ، عصبانی وخشمگین شد وباکوبیدن پایش بر زمین گردوخاک به پا کرد اواین قدر سم بر زمین کوبید که زمین زیر پایش راکندوزمین تکه تکه شد

زلفا طعنه 9 ماه قبل
5

آفرین 👍👍👍👍

مرضیه ستاروند 9 ماه قبل
-2

بچه ها اشتباه خیلی سخته هرکس درست نوشته تقلب کرده

میو میو 9 ماه قبل
0

عالی 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

نویسنده 9 ماه قبل
4

رخش فریاد کشید و خشمگین شد و سمش را بر زمین کوبید که زمین بخاطر ضربات او پاره پاره شد

نویسنده 9 ماه قبل
2

رخش بسیار عصبانی شد و سمش را به زمین زد و زمین شکافته شد محمدطاها طاهری

برای پاسخ کلیک کنید