جواب فعالیت صفحه ۳۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم این رفتار علی ناشی از کدام یک از موانع خودآگاهی است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞