صفحه ۷۴ کتاب نگارش ششم به معنای اولین جواب پاسخ سوالات را در جدول بنویسید سپس با حروف خانه های علامت دار رمز جدول را پیدا کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

جواب به معنای اولین

با سلام خدمت همه دوستان عزیز در این مطلب قرار است که جواب سوال به معنای اولین که در صفحه 74 کتاب نگارش فارسی ششم ابتدایی دبستان پرسیده شده است را در این مطلب قرار بدهیم ما در ادامه مطلب جواب را قرار خواهیم داد و اگر شما عزیزان جواب این بخش را نوشته اید برای ما در نظرات پایین سایت پاسخ را ارسال کنید تا با اسم شما در این مطلب قرار بگیرد.

پاسخ به معنای اولین

جواب : نخستین

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

ناشناس : ۸ میشه حجره. ۹ میشه موفقیت.

ناشناس : 1.دهخدا.2.حافظ.3.بهمنیار.4.لغت.5.دایرت المعارف.6.درخت علم.7.حمد.8.حجره.9.موفقیت.10.بهشت.11.نخستین.

نویسنده : باسخ به معنای اولین آغازین وهم نخستین می تواند درست باشد ولی با کدام رمز جدول درست است نمی دانم.

محدثه : ۱دهخدا ۲حافظ ۳بهمنیار ۴لغت ۵دایره المعارف ۶درخت علم ۷حمد ۸حجره ۹موفقیت ۱۰بهشت ۱۱نخستین
رمز جدول =ابوعلی سینا.

کامران رضایی : ١دهخدا٢حافظ٣بهمنیار٤لقت٥دایره المعارف٦درخت علم٧حمد٨حجره٩موفقیت١۰بهشت١١نخستین رمز:ابوعلی سینا.

مبین : 1دهخدا2حافظ3بهمنیار4لغت5دایرت المعارف6درخت علم7حمد8حجره9موفقیت10بهشت11نخستین
رمزجدول. ابوعلی سینا.

ریحانه : ۱دهخدا
۲حافظ
۳بهمن یار
۴لغت
۵دایره المعارف
۶درخت علم
۷حمد
۸حجره
۹موفقیت
۱۰بهشت
۱۱نخستین
رمز جدول: ابوعلی سینا
موفق باشید.

فاطمه : ببینین باید حروف در هم ریخته رو جوری کنار هم قرار بدید که روز جدول یعنی ابو علی سینا درست بشه.

ناشناس : ببخشید مطمئنّید رمز جدول ابو علی سینا می شود🤔☝️ آخر من هرکاری میکنم این کلمه رو نمیتوانم در جدول پیدا کنم.

نویسنده : اولی دهخدا دومی حافظ سومی بهمنیار چهارمی لغت پنجمی دایرة المعارف ششمی درخت علم 7حمد 8حجره 9موفقیت 10بهشت 11نخستین.

آیلین : ۱. دهخدا ۲.حافظ ۳. بهمنیار ۴. لغت ۵. دایره المعارف ۶.درخت علم ۷.حمد ۸.حجره ۹. موفقیت ۱۰.بهشت ۱۱. نخستین رمز جدول :ابوعلی سینا.

هستی : ۱- دهخدا
۲- حافظ
۳- بهمنیار
۴-لغت
۵-دایره المارف
۶-درخت علم
۷-حمد
۸-حجره
۹-موفقیت
۱۰-بهشت
۱۱-نخستین
و رمز جدول میشه : ابوعلی سینا.

ریحانه وکیل زاده : ۱ دهخدا
۲حافظ
۳ بهمنیار
۴لغت
۵ دایرت المعارف.

نازیلا :‌۱دهخدا
۲حافظ
۳بهمنیار
۴لغت
۵دایرت المعارف
۶درخت علم
۷حمد
۸حجره
۹موفقیت
۱۰بهشت
۱۱نخستین
پاسخ سوال=ابوعلی سینا.