جواب انس با قرآن در خانه صفحه ۹۴ کتاب قرآن پایه ششم بگو رستگاری بزرگ چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : می آمرزد گناهان شما را و شما را به باغ هایی که از زیر آنها رود ها روان است و به خانه های دلپذیر در بهشت های جاودان وارد می کند این رستگاری بزرگ است.

دیانا : رستگار بزرگ کسی است که به خدا و پیامبر او ایمان آورده.