جواب کارگروهی صفحه ۶۳ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم داستان دیگری که بیانگر انتقال تجربه است بیابید و در کلاس بخوانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.