جواب گفت و گو صفحه ۷۱ کتاب علوم تجربی کلاس چهارم ابتدایی درباره شباهت های سلول های بالا در گروه خود گفت و گو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اطراف آنها پوشش نازکی وجود دارد. مایع غلیظی در آن است و هسته ای در وسط آن دیده می شود.