جواب درست و نادرست صفحه ۴۶ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم درست و نادرست درس پنجم رهایی از قفس از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- سوغاتی بازرگان برای طوطی، آزادی از قفس بود.
2- طوطی ها از شنیدن حرف های بازرگان شادی کردند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درست, نادرست.