جواب درک و دریافت صفحه ۱۱۹ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان جواب درک و دریافت زیر آسمان بزرگ از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. کدام مثل با محتوای داستان هم خوانی دارد؟
الف) هر کسی را بهر کاری ساختند.
ب) هر که بامش بیش، برفش بیشتر.
پ) نامبرده رنج، گنج میسر نمی شود.
ت) درخت تو گر بار دانش بگیرد …… به زیر آوری چرخ نیلوفری را
ث) پیری و معرکه گیری.
2. به نظر شما قروت پدربزرگ چه بود؟
3. منظور حصار از اینکه گفت: «راز زندگی فقط یک چیز نیست» چه بود؟
4. شخصیت های داستان را بر اساس شکل زیر بیان کنید:
شخصیت اصلی : …………………………………………………………………………
شخصیت های فرعی: …………………………………………………………………………

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. نابرده رنج گنج، میسر نمی شود .
2. تجربه و راه و روش زندگی.
3. یعنی راز زندگی از قسمت های مختلف تشکیل شده است و درون خود شامل راز هایی (قسمت هایی) است.
شخصیت اصلی : پسر جوان.
شخصیت های فرعی: پدر بزرگ، خوردرو، درخت، کشاورز، ویلون، نردبان، دریا، لاک پشت، تخت و حصار.