جواب صفحه ۹۷ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم جواب درک و دریافت شعر خوانی شکوه چشمان تو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

پرسپولیس : اگرمخواهی که مشهور شوی باید ازبزرگان کمک بگیری ونباید آن راپنهان کنی.