جواب فکر کنید صفحه ۹۲ کتاب علوم تجربی پایه پنجم در هر یک از جاهای زیر برای کاشتن یک گیاه و رشد مناسب آن چه راه حل هایی پیشنهاد می کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جایی که خاک آن رس زیادی دارد.
جایی که خاک آن نسبتا شور است.
جایی که بارندگی کم است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انتخاب گیاهی که بتواند در خاک رس زیاد رشد کند.
انتخاب گیاهیی مانند جو یا اسفناج که بتواند در خاک شور رشد کند.
مخلوط کردن خاک با مقداری ماسه و کود.

فاطمیا : رس خاکی است طبیعی، مواد آن دانه ریز و عموما از گروه کانی های متبلور بنام کانی هاری رسی و آلومینوسیلکات ها تشکیل شده است..

عسل : در جایی که بارندگی کم است گیاهانی مثل کاکتوس بکاریم که به آب زیادی احتیاج ندارند.