جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۷ کتاب ادبیات فارسی پنجم راه ورود به سرزمین های ناشناخته چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پرسش.

نویسنده :‌سفر کردن، دیدن انسان ها و شرایط و فرهنگ های جدید، کسب علم و معرفت از همه، خواندن کتاب و حتّیٰ آموختن زبان های سرزمین های دیگر.