جواب خودارزیابی صفحه ۱۱۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم رفتار پیامبر (ص) با امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در دوران کودکی چگونه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پیامبر (ص) با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار می کرد. گاه، وقتی به سجده می رفت ، حسن (ع) و حسین (ع) بر گردن و پشتش می نشستند و او چندان در سجده می ماند تا آنان پایین بیایند و گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده برمی خواست و هر دو را در بر می گرفت و بر صورتشان بوسه می زد.