جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۴ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان چه ارتباطی میان داستان «روزنامه های دیواری» و «یوم الحساب» وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روز مسابقه و داوری برای انتخاب بهترین ها در واقع همانند یوم الحساب است و برنده ها در واقع نیکوکاران هستند که با تلاش و کوشش، بهترین روزنامه دیواری را درست کردند (بهترین اعمال را در دنیا انجام دادند) و گروه نادر در واقع همان زیان کاران هستند که در دنیا با سرگرم کردن خود، از انجام کارهای نیک غافل شدند و در آخر حسرت می خورند.

محیا علوی :‌در روز مسابقه کارهای بچه ها مورد سنجش و حسابرسی قرار گرفت و به انها نمره و رتبه تعلق گرفت در قیامت هم اعمال ما مورد سنجش و حسابرسی قرار میگیرد و به ما نمره تعلق خواهد گرفت.