جواب آزمایش کنید صفحه ۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم سرعت تغییر رنگ در سه بشر را باهم مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سرعت تغییر رنگ در بشر منیزیم بیشتر از بشر آهن و روی است. البته آهن هم در مقایسه با روی به مقدار کمتری واکنش می دهد.