جواب فکر کنید صفحه ۱۱۱ کتاب علوم تجربی پایه هشتم تفاوت و تشابه دو سنگ کنگلومرا و ماسه سنگ را بگویید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر دو از نوع رسوبی و با قرار گرفتن مواد سیمانی بین ذرات درست شده اند در کنگلومرا اندازه ی ذرات بزرگ تر است.

ماریا بهرامی : هردو سنگ رسوبی اواری هستند و از تجمع ذرات درشت روی هم به دست میاینداما سنگ کنگلومرا ذرات خورد شده سنگ دارد ولی ماسه سنگ ذرات ریز تری دارد.

نویسنده :‌هر دو سنگ رسوبی آواری هستند و ذرات آنها توسط ماده ایی به نام سیمان به هم متصل شده اند.

فروغ نصیری : هردو سنگ سنگ رسوبی آواری هستند و حاصل اجتماع بقایای جانداران در حوضه های رسوبی اند اما باتوجه به شکل.، کنگلومرا ذرات درشت تری دارد و همچنین کاربرد این دو سنگ نیز متفاوت است.