جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم فواید صله ارحام برای خانواده ها چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فواید صله ارحام برای خانواده ها چیست؟.

فاطمه مهر علیان : زیاد شدن مهر و محبت بین اقوام ، خبر دار شدن از مشکلات یکدیگر ، اثرات مثبت از لحاظ روانی.