جواب و پاسخ مرحله 128 بازی فندق صد و بیست و هشت ۱۲۸ به صورت مراحل کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شاد، آتش، شاهد، دهات، شهدا، هشتاد، شهادت.