جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۰۴ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم معنی سعدیا دی رفت فردا همچنان موجود نیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس :‌ یعنی مانند سعدی از فرصت ها به خوبس استفاده کنیم زیرا اگر فرصت ها از دست برود دیگر فردایی برای جبران نیست و همیشه از فرصت ها به خوبی استفاده کنیم.