جواب خودت را امتحان کن صفحه ۴۲ کتاب پیام های آسمان پایه نهم سه مورد از ویژگی های مهم پیامبران را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) تسلیم دربرابر امر خداوند ب) استقامت و پایداری در راه خدا ج) پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آن ها.