جواب کار غیر کلاسی صفحه ۲۸ کتاب کار و فناوری پایه نهم یک ساز و کار حرکتی چرخ تسمه را بررسی کنید فیلم و عکس از اجزای آن و چگونگی کارکرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته خیلی دنبالشم.