جواب فعالیت صفحه ۱۳۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم کاهش نرخ باروری در کشور ما چه پیامدهای نامطلوبی در آینده به وجود می آورد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) عدم رشد و توسعه اقتصادی.
2) پیری و بی نشاطی جمعیت.
4) انقطاع نسل بشر.