نوشته زیر را بخوانید و عناصر آن را مشخص کنید صفحه 117 و 118 نگارش دهم

مهزیار

–شخصیت ها: پیر مرد، کوزه–ماجرای داستان: پیر مرد هر روز به جای چاه می رفت که اب بردارد ای است یک از کوزه ها ترک داشت.کوزه هم از پیر مرد معذرت خواهی کرد بابت اینکه ترک دارد و همیشه نصف تشنگی اعضای خانواده را رفع میکرد. ولی پیر مرد با لبخندی جواب داد که از این بابت متأسف نباش چرا که تو باعث ایجاد طبیعت سرسبز در طرف خودت شدی چرا که من در آن قسمت ها بذر ریختم.–فضا:هر روز صبح، خانه، چاه،–روایت:شیوه بیان: داستانیزاویه دید: سوم شخص مفرد، او.

مهزیار.

بفرمایید.این بالا هم پاسخ صفحه ۱۱۸.😄😅😆😉😅😄😃😃😂😂

نویسنده

شخصیت:مرد و کوزه کهنه و کوزه سالم

..

ادامه مطلب؟؟؟😐

پری

مرسی

جواب کارگاه نوشتن صفحه ۱۱۷ و ۱۱۸ کتاب نگارش پایه دهم نوشته زیر را بخوانید و عناصر آن را مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) نوشته زیر را بخوانید و عناصر آن را مشخص کنید
در یکی از افسانه ها آمده است که مردی هر روز دو کوزه بزرگ آب به دو انتهای چوبی می بست… چوب را روی شانه اش می گذاشت و برای خانه اش آب می برد.
یکی از کوزه ها کهنه تر بود و ترک های کوچکی داشت. هربار که مرد، مسیر خانه اش را می پیمود، نصف آب کوزه می ریخت.
مرد، دو سال تمام همین کار را میکرد. کوزه سالم و نو، مغرور بود که وظیفه ای را که برای آن خلق شده، به طورکامل انجام می دهد. اما کوزه کهنه و ترک خورده، شرمنده بود که فقط می تواند نصف وظیفه اش را انجام دهد.
هر چند می دانست آن ترک ها حاصل سال ها کار است. کوزه پیر آنقدر شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده می شد تا از چاه آب بکشد، تصمیم گرفت با او حرف بزند: « از تو معذرت می خواهم. تمام مدتی که از من استفاده کرده ای، فقط از نصف حجم من سود برده ای…فقط نصف تشنگی کسانی را که در خانه ات منتظرند، فرو نشانده ای».
مرد خندید و گفت: « وقتی برمی گردیم، با دقت به مسیر نگاه کن.» موقع برگشت، کوزه متوجه شد که در یک سمت جاده…سمت خودش… گل ها و گیاهان زیبایی روییده اند.
مرد گفت: «می بینی که طبیعت در سمت تو چقدر زیباتر است؟ من همیشه می دانستم که تو ترک داری و تصمیم گرفتم از این موضوع استفاده کنم.
این طرف جاده، بذر سبزیجات و گل پخش کردم و تو هم همیشه و هر روز به آنها آب می دادی. به خانه ام گل برده ام و به بچه هایم کلم و کاهو داده ام. اگر تو ترک نداشتی، چطور می توانستی این کار را بکنی؟
جدول

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Aysu 1 سال قبل
0

ینی چی الان جواب فضا و شیوه بیان جوابش چیه ؟ هرکس یه چیزی نوشته معلوم نی

ناشناس 1 سال قبل
0

خیلی زحمت شد براتون تو کتاب متنش بود

برهانوووو 2 سال قبل
7

شخصیت:پیر مرد_کوزه

ماجرای داستان:پیرمرد هرروز به چاه آب میرفت که اب بردارد او دو کوزه داشت که یکی از آنها ترک و دیگری سالم بود.روزی کوزه از پیرمرد بابت اینکه ترک دارد و نصفه آب به خانه میبرد عذرخاهی کرد،پیر مرد با تبسم جواب دادکه تو باعث ایجاد گیاهان و گلهای سمت خودت شده ای زیرا من در آنجا بذر کاشتم و ناراحت نباش.

فضا(حال و هوا،مکان و زمان):هر روز_خانع و چاه اب

روایت(شیوه بیان،زاویه دید)

شیوه بیان:عاطفی و خبری

زاویه دید:سوم شخص،او

ناشناس 2 سال قبل
1

داستان و عناصر داستان 😡

ناشناس 2 سال قبل
1

تف به این زندگی

0
مژی 2 سال قبل

واقعا

نویسنده 2 سال قبل
-1

عالی

ناشناس 2 سال قبل
-1

بله، منم میخواهم ببینم ادامه مطلب را

مهزیار 2 سال قبل
33

–شخصیت ها: پیر مرد، کوزه–ماجرای داستان: پیر مرد هر روز به جای چاه می رفت که اب بردارد ای است یک از کوزه ها ترک داشت.کوزه هم از پیر مرد معذرت خواهی کرد بابت اینکه ترک دارد و همیشه نصف تشنگی اعضای خانواده را رفع میکرد. ولی پیر مرد با لبخندی جواب داد که از این بابت متأسف نباش چرا که تو باعث ایجاد طبیعت سرسبز در طرف خودت شدی چرا که من در آن قسمت ها بذر ریختم.–فضا:هر روز صبح، خانه، چاه،–روایت:شیوه بیان: داستانیزاویه دید: سوم شخص مفرد، او.

1
ناشناس 1 سال قبل

🌹🌹🌹🌹

22
مهزیار. 2 سال قبل

بفرمایید.این بالا هم پاسخ صفحه ۱۱۸.😄😅😆😉😅😄😃😃😂😂

10
پری 2 سال قبل

مرسی

0
آریا 2 سال قبل

ممنونم ازت واسه وقتی که گذاشتی 🙌🙌💗

پاکش 2 سال قبل
0

هیییی یکیتون بلد نی

.. 2 سال قبل
10

ادامه مطلب؟؟؟😐

مرتضی 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
4

–شخصیت ها:پیر مرد، کوزه–ماجرای داستان:پیر مرد هر روز به جای چاه می رفت که اب بردارد ای است یک از کوزه ها ترک داشت.کوزه هم از پیر مرد معذرت خواهی کرد بابت اینکه ترک دارد و همیشه نصف تشنگی اعضای خانواده را رفع میکرد. ولی پیر مرد با لبخندی جواب داد که از این بابت متأسف نباش چرا که تو باعث ایجاد طبیعت سرسبز در طرف خودت شدی چرا که من در آن قسمت ها بذر ریختم.–فضا:هر روز صبح، خانه، چاه،–روایت:شیوه بیان: داستانیزاویه دید: سوم شخص مفرد، او.مهزیار

سارا 2 سال قبل
0

خیلی خوبه واقعا ممنون از مطالب عالیتون

نویسنده 2 سال قبل
21

شخصیت:مرد و کوزه کهنه و کوزه سالم

Fatemeh 2 سال قبل
0

مرسی💚

برای پاسخ کلیک کنید