انشا کلاغ روش طبقه بندی كردن موضوع صفحه 42 کتاب نگارش پایه کلاس هفتم

نویسنده

به من ۲۰ هم بدن راضی نیستم اون وقت تو با ۱۸ راضی شدی 🤣

نویسنده

هر حیوانی زیبای خود رادارد وکلاغ هم زیبای خود را دارد

من

به نظرم بدک نبود اما معلم من زرنگ تر از این حرفاس میفهمه

نویسنده

کلاغ ها باهوش ترین پرنه هستند

M.R.S

چون یه کم طولانی بود،توی انشای خودم هم خلاصش کردم هم موقع نوشتن توش یه کم تغییراتی دادم.به هر حال خوب بود

انشا صفحه ۴۲ کتاب نگارش هفتم کلاغ با استفاده از روش طبقه بندی کردن موضوع مقدمه تنه بدنه نتیجه گیری متنی با یکی از موضوع های زیر بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

انشا در مورد کلاغ با طبقه بندی

انشا درباره کلاغ روش طبقه بندی کردن موضوع

مقدمه : ذهنت را که از روز مرگی هایت آزاد کنی چشم هایت را که ببندی و تنها گوش فرادهی صداهای متفاوتی می شنوی ! گاهی باید در مورد صداها عمیق تفکر کنی صدایی مانند صدای غار غار کلاغ .

بدنه : کدام آتشی جانش را سوزانده که این چنین سوخته و سیاه شده است؟ شاید آتش تهمت هایی که بر او زده اند یا ضرب المثل هایی که ساخته اند. کدام کلاغی را دیده اید که خبرچینی کند؟ چرا کلاغ را به عنوان خبرچین می شناسند؟ چرا میگویند کلاغه خبر آورده؟ مگر کلاغ خبرنگار است؟ البته که نه! چرا میگویند یک کلغ چهل کلاغ؟ کدام کلاغی را دیده اید که خبر را آن گونه که صحت ندارد بازگو کند؟ چرا به کلاغ ها تهمت دزدی میزنیم؟ مگر کلاغ ها چیزی به غیر از یک قالب صابون ی خواهند؟ آن را هم برای این میخواهند که بال هایشان را برق بیندازند! چرا دزدهای سیری ناپذیر اطراف خود را نمی بینیم؟ از مظلومیت کلاغ چه بگویم که صدها بچه کلاغ قربانی تیر و کمان پسر بچه های بازیگوش شده اند. گاهی برخی انسان ها که به حیوانات یا پرندگان علاقه دارند، آنها را به عنوان حیوان خانگی نگه می دارند مثلا مرغ عشق ، طوطی یا قاری! اما تا بعه حال شنیده اید که کلغ حیوان خانگی باشد؟ مگر کلاغ چه گناهی مرتکب شده است؟ چرا اغلب از صدای کلاغ بیزاریم؟ چرا اگر هنگام صبح با صدای غار غار کلاغ از خواب برخیزیم چند حرف رکیک به آن میزنیم اما اگر با صدای بلبل یا مثلا قناری بیدار شویم قربان صدقه اش میرویم!

نتیجه : حقیقت این است که هیچ کس حیوانی از کلاغ ها بابت غارغارشان هنگام ورود شکارچی به جنگل تشکر نکرد. هیچ انسانی از کلاغ ها به خاطر غار غار و آواز روزمرۀ شان تشکر نکرد. بله! در دنیای ما زیاد که باشی زیادی میشوی!

انشا در مورد کلاغ با طبقه بندی

مقدمه : همه ما حیوانی را می شناسیم که که در ادبیاتمان از سیاهی یادش میکنیم و به شومی و نحسی میشناسیمش و در عین حال باهوش ترین میدانیمش! کلاغ!

بند 1 : کلاغ ها موجودات عجیبی اند! میگویند هر قار قار آنها معنای خاصی دارد و تنها خودشان میفهمند که چه میگویند! بعضی صدا‌هایشان هشدار است بعضی تقلید صدا و بعضی ارتباط برقرار کردن با دوستانشان ! کلاغ بخاطر عمر طولانی ای که دارد نقش پررنگی در ادبیات ما ایفا کرده است.

بند 2 : اما بعضی ها کلاغ را نماد شومی میدانند و اعتقاد بر این دارند که هرکس صبح هنگام بیدار شدن صدای کلاغ را بشنود، مرگش نزدیک است. شیطان پرستان معتقدند کلاغ چشمان شیطان است . اما با این همه کلاغ ها باهوش ترین پرندگان اند . مثلا در افسانه ها گفته شده که انسان‌ها تشییع جنازه و دفن را از کلاغ ها آموخته اند! بر خلاف ایران در هر کشور کلاغ سمبل یک چیز است در چین نماد حق شناسی از والدین در یونان نماد خورشیدی و در ژاپن پیک الهی است.

بند 3 : کلاغ در داستان ها بیشتر اسطوره هوش‌و فراست است اما در بیشتر داستان ها دیده ایم که برای مثال زدن حرص و طمع از کلاغ مایه می گذراند. کنایه های بسیاری هستند که با کلمه زاغ یا همان کلاغ ساخته شده اند. مثلا زاغ دل یعنی سیاه دل یا زاغ طبع یعنی زشت خویی یا زاغ چهر یعنی سیاه روی!

نتیجه گیری : کلاغ بودن کار هر کسی نیست ! چون یک انسان نمی تواند هم شوم باشد هم عاقل‌ هم نحس باشد هم با فراست ! کلاغ بودن دل بی کران می خواهد که بتوانی پا بگذاری روی همه چیز و سفر کنی به هر کجا که می خواهی ! به ناکجا‌اباد ! کلاغ بودن کار هر کسی نیست!

انشا در مورد کلاغ با مقدمه و نتیجه گیری

مقدمه : گاهی بی توجه به اطرافمان ساز خودمان را کوک میکنیم و حواسمان نیست که چقدر اطراف و محیط بر ما تاثیر می گذارندو این تاثیرات در حرف ها و ضرب المثل هایمان پیداست. یکی از موجوداتی که شاید اگر به مهم بودنش فکر کنیم خنده مان بگیرد کلاغ است.

بدنه : کلاغ! نمیدانم ظالم خطابش کنم هنگامی که پس از سپیده دم خواب را از چشمانم با قارقارش می دزدد یا مظلوم خطابش کنم زمانی که تمام خطاهای انسانی را به پایش نوشتند و صدایش را گوش خراش تلقی کردند.
وقتی از ضرب المثل یک کلاغ چهل کلاغ استفاده کردیم فکر نکردیم که آخر کدام کلاغی یک کلاغ چهل کلاغ کرده! وقتی خبرچینی رابه کلاغ مانند کردیم یک لحظه فکر نکردیم که آخر کدام کلاغ خبرچینی می کند؟
زمانی که کلاغ را به عنوان یک موجود شوم یاد کردیم از خود پرسیدیم مگر کلاغ چه گناهی مرتکب شده است؟
تبعیض نژادی و نژاد پرستی و تبعیض بین سفید پوست و سیاه پوست را نهی میکنیم اما کلاغ را به خاطر بال های سیاهی که دارد به شومی یاد میکنیم؟
چرا تنها انصاف و مروت را نثار انسان ها میکنیم؟ مگر کلاغ جان ندارد و آفریده خداوند نیست؟
چرا هرموقع صدای کلاغ را می شنویم عصبی می شویم؟ کلاغ هم پرنده ای است مانند بلبل و قناری! پس چرا از صدایش لذت نمی بریم؟ صدایش بد است؟ خب مگر صدای تمام خواننده های دنیا که موسیقی های شان را گوش میکنیم خوب است؟
گاهی اوقات با خود فکر میکنم شاید چون صدای کلاغ را هرروز می شنویم برای مان جذابیت ندارد. مانند بلبل نیست که از برایش راهی باغ و گلستان شویم و مثل قناری هم نیست که برای داشتنش نیاز به هزینه کردن باشد. کلاغ راحت به دست می آید و این عادت انسان است که ارزش آنچه را آسان به دست می آورد نمی داند.

نتیجه : برو کلاغ! به دوردست ها برو! آنقدر دور شو که انسان ها دل شان برای صدایت تنگ شود. آخر میدانی در بین انسان ها برای عزیز بودن یا باید دور شوی یا در گورشوی!

انشا با موضوع کلاغ برای پایه هفتم

مقدمه : در اطراف ما انسانها صداهای مختلفی وجود دارد که بعضی از آنان دلنشین و برخی گوش خراش هستند.
بعضی از صداها حاصل فعالیت انسان ها و عامل برخی دیگر جانوران هستند ، بعضی آنقدر بلند هستند که گو ش انسان قادر به شنیدن آنها نیست مانند صدای مورچه،و صداهای دیگر کمی آرامتر ، یکی از صداهایی که با گوش اغلب انسانها آشناست صدای قار قار کلاغ است .

بدنه : شیرین تراز خواب صبحگاهی آنگاه که خنکای نسیم موهایت را نوازش می کندو شبنم عشق گو نه هایت را می شوید سراغ داری ؟
حال اگر کسی یا چیزی چنین لذتی را از تو بگیرد چه می کنی؟اگر صدایی رو یاهایت را تبدیل به بیداری کند چه؟صدایی مانند قار قار کلاغ.
در صبحگاههای بهار و تابستان وقتی شب با خود عهد می بندی که فردا تا ساعت 12 ظهر خوابی و بیخیال زندگی می شوی در ساعت 7 صبح صدای قار قار کلاغهای مزاحم که در بین شاخ و برگ در ختان در حال جست و خیز هستند مزخرفترین صدای دنیاست .و لحظه ای که این صداها را می شنوی بدترین حس و حال را خواهی داشتذ. حس خواب آلودگی همراه با نفرت کریبانت را می گیرد از طرفی دوست داری سنگی برداری و بر سر کلاغها بکوبی یا گربه شوی و به جانشان بیفتی و یا محکم گلویشان را بگیری و مکنقار شان را به هم بدوزی اما افسوس که خواب رهایت نمی کند و حتی گاهی نمیتوانی برخیزی و پنجره اتاقت را ببندی تا شاید کمتر این صدای نا به هنجار را بشنوی و چنین لحظه ای به یاد آن شعرد وران کودکی می افتی کلاغه میگه قار قار مامانش میگه زهر مار و با خود میگویی زهر مار ، کوفت و از پهلویی به پهلوی دیگر می چرخی اما نه کلاغها بیخیال نمی شوند با خود می گویی ساعت 7 صبح چه حوصله ای دارند ؟اینقدر قار قار می کنند بالش را روی گوشت می گذاری و فشار می دهی اما نه این صدا قرار نیست قطع شود . حسی که در این لحظه داری شاید شبیه حس شخصی باشد که بستنی قیفی اش قبل از بلعیده شدن پخش زمین می شود نه بستنی مقصر است نه خود شخص و نه فروشنده و شخص نمیداند از دست چه کسی عصبانی باشد.

نتیجه گیری : شاید صدای نا به هنجار کلاغ به خاطر تکراری بودنش نا به هنجار است و اگر کلاغ هم مانند بلبل صدایش خیلی کم شنیده می شد آنگاه صدایش اینقدر مزخرف و گوش خراش نبود . هیچکس از کلاغها به خاطر آواز روزانه شان تشکر نمی کند بله زیاد که باشی ، زیادی میشوی.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : کلاغ ها در موقع پرواز های دسته جمعی،سردسته آنان جلوتر از بقیه حرکت می کند و بقیه از او حرف شنوی دارند.آن ها قدرت هوش بالایی دارند و می توانند خطر را تشخیص بدهند،مثلا اگر کلاغ تکه نانی را پیدا کند که نتواند آن را با دندان خرد کند ،آن را خیس می کند سپس آن را می خورد.
بدون شک کلاغ ها یکی از باهوش ترین موجودات هستند. با وجود اینکه اغلب انسان ها از کلاغ ها خوششان نمی آید، اما واقعیت تین است که حضور آنها باعث حذف بسیاری از مواد مضر مانند برخی آفت ها می شود.
بعضی کلاغ ها کاملاً سیاه هستند ولی بعضی دیگر پرهای خاکستری هم دارند.
کلاغ یک پرنده بسیار زیبا است . یک پرنده که نماد یکرنگی و صداقت است . کلاغ یک پرنده ی صادق و یکرنگ و یک دست است .
نوک آن ها طلایی و خیلی دراز است. چنگال های تیزی دارند و برای شکار حشرات و کرم ها.آن ها از انسان ها میترسند ولی اگر گیربی افتند مقابله میکنند.و ان ها تخم گذار هستد مانند خفاش پرنده ایی بچه زا نیستند.

مهدی : کلاغ ها مانند گنجشکان در لانه زندگی میکنند و دسته جمعی پرواز یا زندگی نمیکنند. آن ها معمولا در هوای سرد بیشتر میتوانند تحمل کنند تا در هوای گرم. غذای آنان دانه است اما آنان معمولا نان و پنیر و کرم و گندم هم میخورند. آن ها از لحاظ قیمت ارزشی ندارند زیرا نه صدا و شکل خوبی دارند و البته اهلی هم نیستند. رنگ آنان معمولا سیاه هم مانند رنگ ذغال است و با پرهای دراز و جثه ایی هم مانند یه طوطی دارند. نوک آن ها طلایی و خیلی دراز است. چنگال های تیزی دارند و برای شکار حشرات و کرم ها. آن ها از انسان ها میترسند ولی اگر گیربی افتند مقابله میکنند. و ان ها تخم گذار هستد مانند خفاش پرنده ایی بچه زا نیستند!! از نظر دانشمندان خارجی کلاغ در شب بهتر از روز میبیند هم مانند خفاش ولی خفاش در روز نمیبیند یا بهتر است بگوییم به خوبی نمیبیند کلاغ محیط را خاکستری مانند میبیند و چشمان تیز و درشتی دارند. پس کلاغ ها موجوداتی بی آزار و زشت هستند که قیمتی ندارند و کسی به شکار آنها نمیرود و نسل آنها هم منقرض نخواهند شد و به راحتی میتوانند در لانه های خوب زندگی کنند.

فاطمه : انشا درباره کلاغ پایه هفتم : من کلاغ را دوست دارم. کلاغ یک پرنده بسیار زیبا است. یک پرنده که نماد یکرنگی و صداقت است. کلاغ یک پرنده ی صادق و یکرنگ و یک دست است. می گویند کلاغ بسیار ثابت قدم است زیرا آنچنان از راه رفتن کبک تقلید کرده است که راه رفتن خودش یادش رفته است و البته این بسیار بد است چون پدرم می گوید همه باید خودشان باشند و ادای کس دیگری را در نیاورند. کلاغ اعتماد به نفس پایینی دارد. من راه رفتن کلاغ را بسیار دوست دارم. شاید شما هم دیده باشید وقتی یک جوجه کلاغ از لانه اش بیرون می افتد، تمام کلاغ ها متحد می شوند و کمک می کنند تا جوجه را نجات دهند. بنابراین ما از کلاغ درس اتحاد و یکرنگی و صداقت می گیریم. کلاغ را به دزدی و خبرچینی متهم میکنند. کلاغ پرنده ی بد صدایی است. اما با این حال من کلاغ را دوست دارم و دلم برایش می سوزد. شاید در میان پرندگان هم به رنگین پر ها کار ندهند. همانطور که در بین انسان ها به رنگین پوست ها کار نمی دهند. پس وقتی کار نباشد کلاغ ها ناچار می شوند برای سیر کردن خود و جوجه های بی گناهشان دزدی و خبرچینی بکنند. می گویند کلاغها تنها یک بار جفت گیری میکنند و تا آخر عمر با همان جفتشان زندگی می کنند. همسایه مان می گوید : درد و بلای هر چه کلاغ است بخورد تو سر شوهر نفهم من که رفته سرم هوو آورده است. من از مادرم پرسیدم آیا ضرب المثلی در مورد کلاغ هست یا خیر ؟ مادرم یک ضرب المثل مشهور را گفت که به علت رعایت شئونات کلاس نمی توانم کامل بنویسم : اونی که به ما …. بود، کلاغ … …. بود ! من چشم هایم را بستم و سعی کردم خودم را به جای کلاغ تصور کنم، بعد دیدم کلاغ بودن کار خیلی سختی می باشد. بنابراین من نمی توانم کلاغ باشم، آخر هر که را بهر کاری آفریده اند. در آخر از تمام همکلاسی هایم خواهش میکنم هوای شهر را کمتر آلوده کنند تا کلاغها به شهرمان بازگردند. و این بود انشای من!

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مبینا 2 سال قبل
-1

من که از کلاغ بدم میاد

رومیکس 2 سال قبل
0

در کانال میتونید انشا های بیشتری راجع به کلاغ دریافت کنید آدرس کانال رو به صورت لینک داخل پست بالا قرار دادیم

0
هلیا 2 سال قبل

ممنونم بابت انشاء هاتون

0
2 سال قبل

عالی بود👌🏻👌🏻👌🏻مرسی بابت این مطالب

ساحل 2 سال قبل
2

من خیلی دوست داشتم فقط دوست داشتم پایان انشاء یک شعر هم بود ممنونم

علی 2 سال قبل
0

مقدمه وبدنه ونتیجش کو

محمدعلی 2 سال قبل
2

خیلی خیلی بد بود

نویسنده 2 سال قبل
6

مقدمه:کلاغ ها به پرنده ی دزد معروف هستند. می دانید چرا ؟ چون همه چیز که مانند طلا می بینند بر می دا رند

بادوم 2 سال قبل
1

اصلا قشنگ و جالب نبود

بادوم 2 سال قبل
-2

اصلا جالب نبود بابا 😒اینم شد متن؟

ناشناس 2 سال قبل
2

اینم شد متن یکم متنو لطفا بروز کنین اصلا راضی نبودمو 🙁

tina 2 سال قبل
1

ایش اصلا خوشم نیومد😬😬😬

نویسنده 2 سال قبل
3

خیلی خوب است

XXXX 2 سال قبل
8

عاعاعاعالی

10
زهرا 2 سال قبل

عینک من

نویسنده 2 سال قبل
25

هر حیوانی زیبای خود رادارد وکلاغ هم زیبای خود را دارد

Masoma mohamadi 2 سال قبل
5

اصلا خوب نبود 😒

هی 2 سال قبل
3

افسوس

نویسنده🙈 2 سال قبل
2

خیلی خوب و آموزنده بود از این انشاء واقعاء ممنونم.خیلی خییییلییی خوب بود👍😍😍😍😍😍😍😍

4
کماندو 2 سال قبل

متن قشنگی بود آفرین.

3
آره دقیقا 2 سال قبل

خیلی خوب و مفید بود اطلاعاتم بیشتر شد😄

تینا 2 سال قبل
1

اصلا خوب نبود مخصوصا مقدمه هایش🙍🙍

امیر محمد باتمانی 2 سال قبل
8

این انشاء معلم می فهمه لطفا سادهش کنید

5
ناشناس 2 سال قبل

موافقم معلم فیهمه

نویسنده 2 سال قبل
2

انشا دربارهی عینک

ناشناس 2 سال قبل
1

انشاءخوبی عالی است

سحر 2 سال قبل
5

عالیه

1
عالی 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
5

کلاغ ها از وسایل براق خوششان می آیند

M.R.S 2 سال قبل
21

چون یه کم طولانی بود،توی انشای خودم هم خلاصش کردم هم موقع نوشتن توش یه کم تغییراتی دادم.به هر حال خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
22

کلاغ ها باهوش ترین پرنه هستند

2
ناشناس 2 سال قبل

خیلی خیلی خیلی خوب بود عالی

11
زهرا 2 سال قبل

منم با تو موافقم

نه خیلیم عالی بود توبچه ای خودتا بزرگ کن 2 سال قبل
5

در کل بدنبود چون خداییش یکم زیادبود

1
اسما 2 سال قبل

بله درست میگی

ناشناس 2 سال قبل
3

خیلی خوب بود من درانشا ۲۰گرفتم ممنون

ستایش 2 سال قبل
4

خیلی خوب بود ولی معلم میفهمه👍👍👍👍👍

-2
پرسپولیس*طوفان سرخ آسیا 2 سال قبل

برای امتحان ترم باید چه چیزهایی رو بخونیم

6
رها 2 سال قبل

اره معلم میفهمه

1
نفس 2 سال قبل

شما چرا انقدر خرید اخه😑🥺🖤$_2 %#=1@: +-*/.

پرسپولیس*طوفان سرخ آسیا 2 سال قبل
0

برای نتیجه گیری کلاغ کمکم کنید. معلم ما اصلا بیست نمیده چون انشای شما طولانی بود و من خلاصه کردم نتیجه گیری ها بهش نمیخوره

هانا 2 سال قبل
1

به نظر من انشا دومی از همه بهتر بود وقتی نوشتم خانم بهم 18 داد راضی بودم

-1
ــــــــ 2 سال قبل

فکر میکنی بامزه هستی

26
نویسنده 2 سال قبل

به من ۲۰ هم بدن راضی نیستم اون وقت تو با ۱۸ راضی شدی 🤣

زهرا عالییییییئییی 2 سال قبل
4

بدک نبود ولی طولانی بود

محمد 2 سال قبل
15

کمی طولانی

0
اسما 2 سال قبل

خیلی زیاد طولانی بود

نویسنده 2 سال قبل
14

لطفا از کلمات ادبی استفاده کنید چون من اصلا دوست ندارم که از کلمات بی ادبانه مثل زهر مار استفاده کنم.هستی

11
Sarina 2 سال قبل

اره با نظرت موافقم 👍👍👍

MOHSEN 2 سال قبل
5

نمایش منوخانه » انشا پایه هفتم » انشا در مورد کلاغ صفحه 42 کتاب نگارش پایه هفتمانشا در مورد کلاغ صفحه 42 کتاب نگارش پایه هفتم 18 اردیبهشت 1398 ادمین انشا پایه هفتم, پایه هفتم 5انشا در مورد کلاغ صفحه ۴۲

5
ielhams 2 سال قبل

عالی بود من ازاون انشا های بالا ننوشتم به نظرم این ازهمه اش بهتربود😎

من 2 سال قبل
22

به نظرم بدک نبود اما معلم من زرنگ تر از این حرفاس میفهمه

-1
من 2 سال قبل

خود خر

من 2 سال قبل
9

تنهایی فکر کردی فهمیدی یا اینترنت زدی

-1
دقیقا 2 سال قبل

خیر

فریال 2 سال قبل
10

ی خورده ضایع بود معلوم بود که از نته 😅

-1
😜 2 سال قبل

بد نبود ولی زیاد بود

شیری 2 سال قبل
8

خوب نبود

-1
رکسانا 2 سال قبل

نه بد بود

نویسنده 2 سال قبل
6

میشه همشون جمع کنید

-1
رضا 2 سال قبل

خوبه

محمدرضا 2 سال قبل
0

خوب ولی یه کم طولانی بود.

رها 2 سال قبل
-2

خوب بود ولی خوب هجمش زیاد هست هجمشو کم تر کنید باتشکر🌹

نویسنده 2 سال قبل
-2

انشا در باره کلاغ کلاس هفتم من کلاغ را دو ست دارم. کلاغ پرنده ی بسیار زیبایی است

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیر

عالی 2 سال قبل
-1

بیست

نویسنده 2 سال قبل
-1

من هیچی نمی دونم

-2
اسما 2 سال قبل

خیلی بد بود 😝😝😝

نویسنده 2 سال قبل
0

خوشم نیومد

اسما 2 سال قبل
-1

سلام خالی برای چی

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام طولانی بود و معلم میفهمه

خیلی خوب بود 2 سال قبل
-1

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
1

خوب نبود باید کم باشه

ناشناس 2 سال قبل
0

خوب است

هانیه 2 سال قبل
-2

کلاغ

ستایش 2 سال قبل
0

عالیه ممنون ❤🙏

نویسنده 2 سال قبل
0

درباره موضوع خانه هم بنویسید ممنون

نویسنده 2 سال قبل
-1

وات فاز

برای پاسخ کلیک کنید