برای جلوگیری از کاهش ید در نمک ید دار چه روش هایی را باید اجرا کرد صفحه 49 علوم هشتم

نویسنده

لطفاً متن را کامل بگذارید

محمد صالح

میشه جواب کامل بزارید آخه لازم دارم

اوا

اصلاخوب نبودمن که راضی نبودم

نویسنده

باید از تابش مستقیم نور قراد گیری در فاصله کم با حرارت و رطوبت جلو گیری می شود و در پایان پخت به غذا اف؛ودا شود

نویسنده

لطفا جواب کامل بگذارید مرسی

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۹ کتاب علوم تجربی هشتم آیا نمک موجود در خانه شما ید دار است برای جلوگیری از کاهش ید در نمک ید دار چه روش هایی را باید اجرا کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید علوم هشتم

متن اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۹ علوم هشتم

پزشکان سفارش می کنند که برای جلوگیری از ناهنجاری های تیروئیدی بیشتر از نمک ید داراستفاده کنید. ید موجود در نمک، ناپایدار است و به مرور کاهش می یابد. بررسی کنید که آیا نمک موجود در خانه شما ید دار است؟ برای جلوگیری از کاهش ید در نمک ید دار چه روش هایی را باید اجرا کرد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گرما – رطوبت – نور – ماندن – باعث کم شدن ید نمک می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اوا 6 روز قبل
12

اصلاخوب نبودمن که راضی نبودم

ناشناس 6 روز قبل
5

ببخشید جواب درستشو بنویسید لازم دارم

محمد صالح 6 روز قبل
12

میشه جواب کامل بزارید آخه لازم دارم

نویسنده 6 روز قبل
12

لطفاً متن را کامل بگذارید

نویسنده 6 روز قبل
5

لطفا جواب کامل بگذارید مرسی

مهدی مروتی 6 روز قبل
1

گرما – رطوبت – نور – ماندن – باعث کم شدن ید نمک می شود.

نویسنده 6 روز قبل
5

باید از تابش مستقیم نور قراد گیری در فاصله کم با حرارت و رطوبت جلو گیری می شود و در پایان پخت به غذا اف؛ودا شود

ava 6 روز قبل
0

باید از تابش مستقیم نور و قرارگیری در فاصله کم با حرارت و رطوبت جلوگیری شودد و در پایان پخت به غذا اضافه شود

نویسنده 6 روز قبل
0

کددارر

نویسنده 6 روز قبل
4

رطوبت ، نور گرما و زیاد ماندن باعث کم شدن ید در نمک می شود

امیر حسین دلیری 6 روز قبل
0

خیلی کم هست

نویسنده 6 روز قبل
-1

😘🙃

نویسنده 6 روز قبل
0

نمک چقدر ید دارد صبا صفری

ناشناس 6 روز قبل
0

نمک چقدر ید دارد

نویسنده 6 روز قبل
0

نم دانممم

نویسنده 6 روز قبل
-1

من اومدم اینجا ببینم جوابش چیه

برای پاسخ کلیک کنید