به نظر شما چگونه می توان یاد شهدای واقعه کربلا را زنده نگه داشت؟ صفحه 100 فارسی هشتم

نویسنده

1_ادامه دادن راه آن ها2_سر خم نکردن در مقابل دشمنان چون با این کار آن ها بسیار ناراحت میشوند3_تعریف کردن خاطراتی که از آن ها داریم برای بچه ها و نوجوانان

ناشناس

نمیدونم

نویسنده

اصلا نمیدونم شهدای کربلا چیکار کردن ناموسا😐💔

Neda

نمیدونیم

Amir

_ادامه دادن راه آن ها2_سر خم نکردن در مقابل دشمنان چون با این کار آن ها بسیار ناراحت میشوند3_تعریف کردن خاطراتی که از آن ها داریم برای بچه ها و نوجوانان 4-آموختن راه آنان به بچه ها ونوجوانان برای نسل های آینده

جواب خودارزیابی صفحه ۱۰۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم به نظر شما چگونه می توان یاد شهدای واقعه کربلا را زنده نگه داشت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با زنده نگه داشتن یاد آن ها و ادامه راهی که آن ها برای آن شهید شدند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ککت 2 سال قبل
2

نمدونم

رضوان 2 سال قبل
0

ادامه دادن راه آن ها . زنده نگهداشتن یاد آن ها

نیما رضایی 2 سال قبل
-1

کجاس این ۱۰۰ راه حل؟

ناشناس 2 سال قبل
5

نمیدونم

8
نویسنده 2 سال قبل

1_ادامه دادن راه آن ها2_سر خم نکردن در مقابل دشمنان چون با این کار آن ها بسیار ناراحت میشوند3_تعریف کردن خاطراتی که از آن ها داریم برای بچه ها و نوجوانان

نویسنده 2 سال قبل
0

چمیدونم

احسان سارانی 2 سال قبل
3

من این جواب را خودم پیدا کردم و از دیگر درس. هایی که برای ما میاورید متشکرم و خیلی عالی بود

3
نویسنده 2 سال قبل

با ادامه دادان راه آنها

نویسنده 2 سال قبل
0

چی بگم

پارسا 2 سال قبل
1

چی بگم😐

نویسنده 2 سال قبل
4

اصلا نمیدونم شهدای کربلا چیکار کردن ناموسا😐💔

0
رضوان 2 سال قبل

ادامه دادن راه آن ها. زنده نگهداشتن یادآن ها

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام من یه پسر تنها دیونه شدم

2
مایا 2 سال قبل

منم یه دختر تنها و خیلی حشریم |:

نویسنده 2 سال قبل
1

ت

نویسنده 2 سال قبل
1

نم

Neda 2 سال قبل
3

نمیدونیم

3
Amir 2 سال قبل

_ادامه دادن راه آن ها2_سر خم نکردن در مقابل دشمنان چون با این کار آن ها بسیار ناراحت میشوند3_تعریف کردن خاطراتی که از آن ها داریم برای بچه ها و نوجوانان 4-آموختن راه آنان به بچه ها ونوجوانان برای نسل های آینده

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدونم

ناشناس 2 سال قبل
2

نم

ناشناس 2 سال قبل
0

خ

Amir 2 سال قبل
1

1_ادامه دادن راه آن ها2_سر خم نکردن در مقابل دشمنان چون با این کار آن ها بسیار ناراحت میشوند3_تعریف کردن خاطراتی که از آن ها داریم برای بچه ها و نوجوانان 4-آموختن راه آنان به بچه ها ونوجوانان برای نسل های آینده

برای پاسخ کلیک کنید