پنج رویداد مهم داستان را به ترتیب بیان کنید؟ صفحه 96 فارسی ششم

نویسنده

۱_زحمت کشیدن بزاز برای بار کشیدن۲_در خواست به دوش گرفتن پارچه ها به مرد سوار۳_ نپذیرفتن به دوش گرفتن بارها از مد بزاز۴_دنبال کردن خرگوش برگشتن مرد سوار تابارها را به دوش گیرد۵_عوض شدن نظر مرد بزاز از اینکه بارها را به دوش گیردنام : آرشیدا زارع

سپیده حاجی زاده

1) رفتن بزاز از یک ده به ده دیگر.2) دیدن مرد سوارکار توسط بزاز.3) درخواست بزاز از سوارکار برای به دوش کشیدن بارش.4) تاختن اسب به دنبال خرگوش.5) منصرف شدن بزاز از سپردن بارش به سوارکار.

علی رضا

ایول خیلی خوب بود

ایول خیلی خوب بود

ایول خیلی خوب بود

ایمانی فر

۱ رفتن بزاز از یک ده به ده دیگر

۲ دیدن مرد سوار کار توسط بزاز

۳ در خواست بزاز از سوار کار برای به دوش کشیدن بارش

۴ تاختن اسب به دنبال خرگوش

۵ منصرف شدن بزاز از سپردن بارش به سوار کار.

امیدوارم کمکی بهتون کرده باشم 😍😍

جواب درک و دریافت صفحه ۹۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم پنج رویداد مهم داستان را به ترتیب بیان کنید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رویدادهای مهم به صورت زیر می باشند:
1) رفتن بزاز از یک ده به ده دیگر.
2) دیدن مرد سوارکار توسط بزاز.
3) درخواست بزاز از سوارکار برای به دوش کشیدن بارش.
4) تاختن اسب به دنبال خرگوش.
5) منصرف شدن بزاز از سپردن بارش به سوارکار.

مهران کامرانی : بر سر بوته های گل غنچه ای شکوفا می شود و بوی خوش این گل باغ را پر می کند.

آرشیدا زارع : ۱_زحمت کشیدن بزاز برای بار کشیدن
۲_در خواست به دوش گرفتن پارچه ها به مرد سوار
۳_ نپذیرفتن به دوش گرفتن بارها از مد بزاز
۴_دنبال کردن خرگوش برگشتن مرد سوار تابارها را به دوش گیرد
۵_عوض شدن نظر مرد بزاز از اینکه بارها را به دوش گیرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی 1 سال قبل
-1

پیاده وسوار

علی 1 سال قبل
1

خیلی علی مرسی از سازنده اش

ناشناس 1 سال قبل
1

لطفاً جواب بدین ممنون 🙏🏻

ناشناس 1 سال قبل
0

اسم داستان رو بگید

0
علی 1 سال قبل

پیاده وسوار

ناشناس 2 سال قبل
0

خوب نیست

فاطیما سهرابی

ایمانی فر 2 سال قبل
3

۱ رفتن بزاز از یک ده به ده دیگر

۲ دیدن مرد سوار کار توسط بزاز

۳ در خواست بزاز از سوار کار برای به دوش کشیدن بارش

۴ تاختن اسب به دنبال خرگوش

۵ منصرف شدن بزاز از سپردن بارش به سوار کار.

امیدوارم کمکی بهتون کرده باشم 😍😍

محیا آقایی 2 سال قبل
0

۱-خریدن پارچه

۲-دیدن مرد سوار و بزاز

۳-بار بردن

۴-دویدن اسبسوار به دنبال خرگوش

۵-منصرف شدن بردن بار بزاز

ممنون از سازندش🙏

5
علی رضا 2 سال قبل

ایول خیلی خوب بود

3
ایول خیلی خوب بود 2 سال قبل

ایول خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
7

۱_زحمت کشیدن بزاز برای بار کشیدن۲_در خواست به دوش گرفتن پارچه ها به مرد سوار۳_ نپذیرفتن به دوش گرفتن بارها از مد بزاز۴_دنبال کردن خرگوش برگشتن مرد سوار تابارها را به دوش گیرد۵_عوض شدن نظر مرد بزاز از اینکه بارها را به دوش گیردنام : آرشیدا زارع

نویسنده 2 سال قبل
-1

زحمت کشیدن بزار برای بار کشیدن

حححححححح 2 سال قبل
-1

خخخخخخخخخخخخ

1
محیا آقایی 2 سال قبل

متاسفم

سپیده حاجی زاده 2 سال قبل
6

1) رفتن بزاز از یک ده به ده دیگر.2) دیدن مرد سوارکار توسط بزاز.3) درخواست بزاز از سوارکار برای به دوش کشیدن بارش.4) تاختن اسب به دنبال خرگوش.5) منصرف شدن بزاز از سپردن بارش به سوارکار.

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام

برای پاسخ کلیک کنید