آیا خشکی بزرگ اولیه را ایجاد کرده اید صفحه 62 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۶۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم آیا خشکی بزرگ اولیه را ایجاد کرده اید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

آیا خشکی بزرگ اولیه راایجاد کرده اید

برای پاسخ کلیک کنید