چرا در کشور ما تولید برق آبی از برق حرارتی بسیار کمتر است صفحه 36 مطالعات اجتماعی ششم

ستایش رضایی

زیرا کشور ما جزو کشورهای کم بارش جهان است و بیشتر آن در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و به این دلیل برق آبی برای کشور ما خوب نیست

نویسنده

کشور ما جزءکشور های کم بارش است وبیشتر کشور در مناطق خشک و نیمه خشک وجود دارد به همین دلیل برق ابی در کشور ما خیلی کم است

نازی

زیرا که کمبود آب و زیاد بودن سوخت های فسیلی منجلب رخ دادن این مسئله شده است

نویسنده

اما چون سوخت های فسیلی زیادی داریم با سوزاندن انها می توان برق حرارتی بیشتری داشته باشیم برای همین از برق ابی بیشتر است

نویسنده

زیرا کشور ما جزو کشور های کم باران است به همین دلیل ما از برق حرارتی بیشتر استفاده می کنیم 💙

جواب فعالیت صفحه ۳۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان ابتدایی چرا در کشور ما تولید برق آبی از برق حرارتی بسیار کمتر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشور ما جز کشور های کم بارش جهان است و بخش وسیعی از کور ما را مناطق خشک و نمیه خشک تشکیل می دهد و ما منابع آبی محدودی داریم.

نویسنده : اما چون سوخت های فسیلی زیادی داریم با سوزاندن انها می توان برق حرارتی بیشتری داشته باشیم برای همین از برق ابی بیشتر است.

نویسنده : برای اینکه کشور ما جزء کشور های پر بارش است استفاده از برق آبی بهتراست.

راضیه یلقی : چون که کشور ما جزئ کشور های پر بارش است بنابر این ما از برق ابی بیشتر استفاده می کنیم.

ستایش رضایی : زیرا کشور ما جزو کشورهای کم بارش جهان است و بیشتر آن در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و به این دلیل برق آبی برای کشور ما خوب نیست.

نویسنده : کشور ما جزءکشور های کم بارش است وبیشتر کشور در مناطق خشک و نیمه خشک وجود دارد به همین دلیل برق ابی در کشور ما خیلی کم است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
جون 1 سال قبل
1

جون

نویسنده 2 سال قبل
7

اما چون سوخت های فسیلی زیادی داریم با سوزاندن انها می توان برق حرارتی بیشتری داشته باشیم برای همین از برق ابی بیشتر است

ناشناس 2 سال قبل
2

خوب

کیم تهیونگ 2 سال قبل
2

دانلود نمیشه اما ممنون که نظراتتون هست

مریم 2 سال قبل
2

از گوگل متشکرم

سالى 2 سال قبل
4

اره

نویسنده 2 سال قبل
-2

برای اینکه کشور ما جزء کشور های پر بارش است استفاده از برق آبی بهتراست

نازی 2 سال قبل
7

زیرا که کمبود آب و زیاد بودن سوخت های فسیلی منجلب رخ دادن این مسئله شده است

ستایش رضایی 2 سال قبل
11

زیرا کشور ما جزو کشورهای کم بارش جهان است و بیشتر آن در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و به این دلیل برق آبی برای کشور ما خوب نیست

نویسنده 2 سال قبل
7

کشور ما جزءکشور های کم بارش است وبیشتر کشور در مناطق خشک و نیمه خشک وجود دارد به همین دلیل برق ابی در کشور ما خیلی کم است

ناشناس 2 سال قبل
2

جوابش کامل نبود

نویسنده 2 سال قبل
6

زیرا کشور ما جزو کشور های کم باران است به همین دلیل ما از برق حرارتی بیشتر استفاده می کنیم 💙

نویسنده 2 سال قبل
5

بخاطری که کشور ما کم باران وکم برف هست بخاط همون برق آبی کم هست

1
درست 2 سال قبل

عالیه

نویسنده 2 سال قبل
1

آن کشور ما جزو کم بارش از پس

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی دونم

نویسنده 2 سال قبل
-1

قسمت بعدش رو بزارین

نویسنده 2 سال قبل
-1

میدونم

نویسنده 2 سال قبل
2

کشور ما جزو کشورهای پر بارش است بنابراین ما از برق آبی بیشتر استفاده می کنیم 😊😊😊😊😊😌

Berkeh daryayii 2 سال قبل
1

نمیشه بیشتر توضیح بدید؟

نویسنده 2 سال قبل
1

تحقیق زیاد درمورد تولید بر ق آبی از برق حرارتی کمتر است.اسم : عادله مشتاق

نویسنده 2 سال قبل
2

چون کشورما کم بارش است به خاطر همین کشورما برق آبی کم است

نویسنده 2 سال قبل
-1

برای اینکه کشور ما ایران جزء کشور های کم باران است وبا استفاده از برق حرارتی میتوانیم الکتروسیته بیشتری به دست بیاوریم…. امیرحسین شیروانی

نویسنده 2 سال قبل
1

نبنبنبنبنبنبمبمبمبمب

برای پاسخ کلیک کنید