چرا در کشور ما تولید برق آبی از برق حرارتی بسیار کمتر است صفحه 36 مطالعات اجتماعی ششم

ستایش رضایی

زیرا کشور ما جزو کشورهای کم بارش جهان است و بیشتر آن در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و به این دلیل برق آبی برای کشور ما خوب نیست

نویسنده

کشور ما جزءکشور های کم بارش است وبیشتر کشور در مناطق خشک و نیمه خشک وجود دارد به همین دلیل برق ابی در کشور ما خیلی کم است

نازی

زیرا که کمبود آب و زیاد بودن سوخت های فسیلی منجلب رخ دادن این مسئله شده است

نویسنده

زیرا کشور ما جزو کشور های کم باران است به همین دلیل ما از برق حرارتی بیشتر استفاده می کنیم 💙

نویسنده

بخاطری که کشور ما کم باران وکم برف هست بخاط همون برق آبی کم هست

جواب فعالیت صفحه ۳۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان ابتدایی چرا در کشور ما تولید برق آبی از برق حرارتی بسیار کمتر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشور ما جز کشور های کم بارش جهان است و بخش وسیعی از کور ما را مناطق خشک و نمیه خشک تشکیل می دهد و ما منابع آبی محدودی داریم.

نویسنده : اما چون سوخت های فسیلی زیادی داریم با سوزاندن انها می توان برق حرارتی بیشتری داشته باشیم برای همین از برق ابی بیشتر است.

نویسنده : برای اینکه کشور ما جزء کشور های پر بارش است استفاده از برق آبی بهتراست.

راضیه یلقی : چون که کشور ما جزئ کشور های پر بارش است بنابر این ما از برق ابی بیشتر استفاده می کنیم.

ستایش رضایی : زیرا کشور ما جزو کشورهای کم بارش جهان است و بیشتر آن در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و به این دلیل برق آبی برای کشور ما خوب نیست.

نویسنده : کشور ما جزءکشور های کم بارش است وبیشتر کشور در مناطق خشک و نیمه خشک وجود دارد به همین دلیل برق ابی در کشور ما خیلی کم است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 7 ماه قبل
3

اما چون سوخت های فسیلی زیادی داریم با سوزاندن انها می توان برق حرارتی بیشتری داشته باشیم برای همین از برق ابی بیشتر است

ناشناس 7 ماه قبل
1

خوب

کیم تهیونگ 7 ماه قبل
2

دانلود نمیشه اما ممنون که نظراتتون هست

مریم 7 ماه قبل
1

از گوگل متشکرم

سالى 7 ماه قبل
2

اره

نویسنده 7 ماه قبل
0

برای اینکه کشور ما جزء کشور های پر بارش است استفاده از برق آبی بهتراست

نازی 7 ماه قبل
6

زیرا که کمبود آب و زیاد بودن سوخت های فسیلی منجلب رخ دادن این مسئله شده است

ستایش رضایی 7 ماه قبل
9

زیرا کشور ما جزو کشورهای کم بارش جهان است و بیشتر آن در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و به این دلیل برق آبی برای کشور ما خوب نیست

نویسنده 7 ماه قبل
7

کشور ما جزءکشور های کم بارش است وبیشتر کشور در مناطق خشک و نیمه خشک وجود دارد به همین دلیل برق ابی در کشور ما خیلی کم است

ناشناس 7 ماه قبل
2

جوابش کامل نبود

نویسنده 7 ماه قبل
5

زیرا کشور ما جزو کشور های کم باران است به همین دلیل ما از برق حرارتی بیشتر استفاده می کنیم 💙

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
4

بخاطری که کشور ما کم باران وکم برف هست بخاط همون برق آبی کم هست

0
درست 7 ماه قبل

عالیه

نویسنده 7 ماه قبل
0

آن کشور ما جزو کم بارش از پس

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمی دونم

نویسنده 7 ماه قبل
0

قسمت بعدش رو بزارین

نویسنده 7 ماه قبل
0

میدونم

نویسنده 7 ماه قبل
1

کشور ما جزو کشورهای پر بارش است بنابراین ما از برق آبی بیشتر استفاده می کنیم 😊😊😊😊😊😌

Berkeh daryayii 7 ماه قبل
2

نمیشه بیشتر توضیح بدید؟

نویسنده 7 ماه قبل
1

تحقیق زیاد درمورد تولید بر ق آبی از برق حرارتی کمتر است.اسم : عادله مشتاق

نویسنده 7 ماه قبل
2

چون کشورما کم بارش است به خاطر همین کشورما برق آبی کم است

نویسنده 7 ماه قبل
0

برای اینکه کشور ما ایران جزء کشور های کم باران است وبا استفاده از برق حرارتی میتوانیم الکتروسیته بیشتری به دست بیاوریم…. امیرحسین شیروانی

نویسنده 7 ماه قبل
0

نبنبنبنبنبنبمبمبمبمب

برای پاسخ کلیک کنید