چرا نباید به افراد بیگانه اعتماد کرد صفحه 123 تفکر و سبک زندگی هفتم

نویسنده

من به هیچ کس جز خودم اعتماد ندارم اینو یادتون باشه از هرکسی هر کاری برمیاد

نویسنده

افراد بیگانه چون هویت نامعلومی برای ما دارند واهداف آن هامشخص نیست می توانند خطرناک باشند واعتماد به انها موجب دردسر می شه عزیزان

محدثه

چون ما انها رو نمیشناسیم و از کسی که شناخت کامل نداریم نمیتوانیم اعتماد کنیم و وقتی کسی را کامل نشناسیم نمیتوانیم هرکاری که به مامیگویند و بدون هیچ اطلاعات از آن کار انجام دهیم

جواب فعالیت بحث کلاسی صفحه ۱۲۳ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم چرا نباید به افراد بیگانه اعتماد کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

محدثه :‌چون ما انها رو نمیشناسیم و از کسی که شناخت کامل نداریم نمیتوانیم اعتماد کنیم و وقتی کسی را کامل نشناسیم نمیتوانیم هرکاری که به مامیگویند و بدون هیچ اطلاعات از آن کار انجام دهیم.

ناشناس : زیرا ما آنها رو نمی شنا سیم و نمیتوانیم به دیگران اعتماد داشته باشیم و اگر اطلا عات کاملی از آن نداریم با او حرف نزنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زهره 2 ماه قبل
1

هویت انها را نمیشناسیم

ناشناس 2 ماه قبل
0

لطفا جوابو بگید

mmd 3 ماه قبل
1

اخی

ریحانه 3 ماه قبل
0

آنجایی که افراد بیگانه هویت ناشناخته ای دارند و اهداف آنها از ارتباط با ما مشخص نیست، می توانند خطرناک باشند.

رضا درفش 3 ماه قبل
1

از آنجایی که افراد بیگانه هویت ناشناخته ای دارند و اهداف آنها از ارتباط با ما مشخص نیست، می توانند خطرناک باشند.

حنانه 4 ماه قبل
0

اصلا جوابش نیست 🧐🤨🤔

محدثه 7 ماه قبل
6

چون ما انها رو نمیشناسیم و از کسی که شناخت کامل نداریم نمیتوانیم اعتماد کنیم و وقتی کسی را کامل نشناسیم نمیتوانیم هرکاری که به مامیگویند و بدون هیچ اطلاعات از آن کار انجام دهیم

نویسنده 7 ماه قبل
2

افراد بیگانه چون هویت نامعلومی برای ما دارند واهداف آن هامشخص نیست می توانند خطرناک باشند واعتماد به انها موجب دردسر می شود.

نویسنده 7 ماه قبل
8

افراد بیگانه چون هویت نامعلومی برای ما دارند واهداف آن هامشخص نیست می توانند خطرناک باشند واعتماد به انها موجب دردسر می شه عزیزان

نویسنده 7 ماه قبل
8

من به هیچ کس جز خودم اعتماد ندارم اینو یادتون باشه از هرکسی هر کاری برمیاد

نویسنده 7 ماه قبل
0

چون ما آن شخص را نمیشناسیم و نمیتونیم تا نشناختیمش بهش اعتماد کنیم چون به دردسر بزرگی میفتیم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

از آنجایی که افراد بیگانه هویت ناشناخته ای دارند و اهداف آنها از ارتباط با ما مشخص نیست، می توانند خطرناک باشند.

نویسنده 7 ماه قبل
0

چون هویت نامعلومی برای ما دارند و اهداف آنها مشخص نیست میتوانند خطر ناک باشندرحیم گالش

نویسنده 7 ماه قبل
1

چون افراد بیگانه هیچ شناسی از شان نداریم و نمی توانیم اعتماد بکنیم برای همین اگر اعتماد بکنیم شاید دچار مشکل شویم

0
اسم نامشخص⁦⁦(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧⁩ 7 ماه قبل

احسنت به شما👏👏👏👏👍👍👍😄😄

به تو چه 7 ماه قبل
0

افراد بیگانهچون هویت آنها نامعلوم هست و اهدان نامشخصی دارنندمی توانند خطر ناک باشندو اعتماد به آنها موجب دردسر ماشود⁦⁦⊙.☉⁩

نویسنده 7 ماه قبل
2

وقتی کسی را نمیشناسیم نباید به آنها اعتماد کنیم و نباید با آنها جایی برویم و یا با آنها صحبت کنیم

0
ناشناس 7 ماه قبل

بله درسته

علیرضامعتمدی 7 ماه قبل
0

چون ما آنهارانمیشناسیم وممکن است سرماودیگران کلاه بزارند

نویسنده 7 ماه قبل
1

چون اورا نمی شناسیم و شاید آن آدم خوبی نباشد

نویسنده 7 ماه قبل
1

وقتی با کسی اشناا هستید با رفت وامد کنید ولی از کسی که شناخت کم دارید با او رفتار نکنید

نویسنده 7 ماه قبل
1

چون آنها غزبیه هستن و ما هیچ اطلاعاتی در مورد آن فرد نداریم پس حتی نباید بهش نزدیک شویم چون شاید بخاد قصد جانمان را کند پس وقتی به کسی که حتی نمیشناسیم اعتماد کنیمامیر عباس

نویسنده 7 ماه قبل
2

مرسی محدثه درست بود

نویسنده 7 ماه قبل
2

زیرا ما انها رو نمیشناسیم و نمیتونیم به دیگران اعتماد داشته باشیم و اگر اطلاعات از ان شخص نداریم نباید با او ارتباط برقرار کرد. تماممممممممممم😠😎😎😎😎😎😎😎❤❤❤❤❤❤❤❣️

حنانه🦢 7 ماه قبل
1

افراد بیگانه و غریبه هویت ناشناس دارند پس بهتر است به آنها اعتماد نکنیم و با آنها رفت و آمد نداشته باشیمبهتر است وقتی کسی را نمی شناسیم با او حرف نزنیم

برای پاسخ کلیک کنید