چرا فردی که نمی تواند برای خود دوستان خوبی پیدا کند فردی ناتوان است صفحه 119 تفکر و سبک زندگی هفتم

رومینا خالق پناه

چون بعضی انسان ها توانایی و قدرت بیان و ارتباط برقرار کردن با دیگران را ندارند.یا شاید همآن انسان شایسته داشتن و پیدا کردن دوست خوب نیست.

ستاره

پیدا کردن دوست کار اسانی است ولی پیدا کردن دوست خوب و حقیقی کار بسیار سختی است و نیاز به تلاش وکوشش بسیار دارد و اگرما این تلاش و کوشش را انجام ندهیم یعنی در روز های سخت یارو دوستی نداریم و فردی ناتوان هستیم

نویسنده

چون بعضی انسان ها توانایی و قدرت بیان و ارتباط برقرار کردن با دیگران را ندارند.یا شاید همآن انسان شایسته داشتن و پیدا کردن دوست خوب نیست

نویسنده

چون بعضی انسان ها قدرت بیان یا برقرار کردن ارتباط با یکدیگر رو ندارند

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم چرا فردی که نمی تواند برای خود دوستان خوبی پیدا کند فردی ناتوان است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : چرا فردی که نمی تواند برای خوددوستان خوبی پیدا کند فردی ناتوان است.

رومینا : چون بعضی انسان ها توانایی و قدرت بیان و ارتباط برقرار کردن با دیگران را ندارند.
یا شاید همآن انسان شایسته داشتن و پیدا کردن دوست خوب نیست..

محمد امین : به دست آوردن دوستان خوب کار آسانى است نه همچون به دست آوردن مال است که احتیاج به تلاش و کوشش فراون و گاه نیاز به سرمایه گذارى هاى کلان دارد و نه همچون مقام است که به دست آوردنش نیاز به روابط اجتماعى قوى دارد، بلکه با سرمایه اى چون گشاده رویی. ادب و حسن معاشرت می توان به آن دست یافت..

نویسنده :‌پیدا کردن دوست کار اسانی است ولی پیدا کردن دوست واقعی و حقیقی کار سختی است . بنابر این هر کسی توانایی پیدا کردن دوست را دارد ولی هر کسی توانایی دوست خوب و واقعی را ندارد بنابراین بعضی از انسان ها توانایی پیدا کردن دوست را ندارند.

فاطمه :‌
چون کسی کسی که میتواند دوست پیدا کند فردی شایسته و خوب است و اگر کسی نتواند یعنی شایسته و خوب نیست پس توانایی خوب بودن را ندارن در نتیجه ناتوان ایت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
2

صفحه پنج

نازگل 2 سال قبل
1

چون بعضی ها توانای یک دوست خوب را ندارند و شایسته گی یک دوست خوبی را ندارند

ناشناس 2 سال قبل
-2

چون خیلی بد است

BTSعشقه 2 سال قبل
0

زیرا برقراری ارتباط با دیگران انسان ها و پیدا کردن دوست یک توانایی ارزشمند است و کسی که با دیگران روابط خوبی دارند افراد توانایی هستند

رومینا خالق پناه 2 سال قبل
8

چون بعضی انسان ها توانایی و قدرت بیان و ارتباط برقرار کردن با دیگران را ندارند.یا شاید همآن انسان شایسته داشتن و پیدا کردن دوست خوب نیست.

1
نا شناس 2 سال قبل

ممنون شما خیلی خوب توضیح دادید

محمد امین 2 سال قبل
1

به دست آوردن دوستان خوب کار آسانى است نه همچون به دست آوردن مال است که احتیاج به تلاش و کوشش فراون و گاه نیاز به سرمایه گذارى هاى کلان دارد و نه همچون مقام است که به دست آوردنش نیاز به روابط اجتماعى قوى دارد، بلکه با سرمایه اى چون گشاده رویی. ادب و حسن معاشرت می توان به آن دست یافت.

نگار 2 سال قبل
0

و کسی نیست به او کمک کند

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم تو بگو

ناشناس 2 سال قبل
-2

گفته ی رومیان خیلی خوبه

-2
اره 2 سال قبل

اره خیلی خوبه

نویسنده 2 سال قبل
3

چون بعضی انسان ها قدرت بیان یا برقرار کردن ارتباط با یکدیگر رو ندارند

ناشناس 2 سال قبل
2

چون معلوم می شود که آن فرد فردی است که در روابط اجتماعی سطح بسیار پایینی دارد

ستاره 2 سال قبل
7

پیدا کردن دوست کار اسانی است ولی پیدا کردن دوست خوب و حقیقی کار بسیار سختی است و نیاز به تلاش وکوشش بسیار دارد و اگرما این تلاش و کوشش را انجام ندهیم یعنی در روز های سخت یارو دوستی نداریم و فردی ناتوان هستیم

حدیث 2 سال قبل
2

چون بعضی از انسان ها نمی توانند با دیگران رابطه خوبی برقرار کنند

نویسنده 2 سال قبل
1

ناتوان ترین مردم کسی است که از بدست آوردن دوست ناتوان باشد و ناتوان تر از او کسی است که دوستان خوبی را که یافته است از دست بدهد.

نویسنده 2 سال قبل
1

فادیه.زیرا پیدا کردن یک دوست خوب به مهارت اصول و قواعدی نیاز دارد که هر فرد برای دوست یابی به آنها نیاز مند است پس توانایی انسان برای یافتن دوست خوب نیازمند مهارت و توانایی در انتخاب دوست است

فادیه 2 سال قبل
1

فادیه.زیرا پیدا کردن یک دوست خوب به مهارت اصول و قواعدی نیاز دارد که هر فرد برای دوست یابی به آنها نیاز مند است پس توانایی انسان برای یافتن دوست خوب نیازمند مهارت و توانایی در انتخاب دوست است

نویسنده 2 سال قبل
1

چون امام علی میفرماییند

نویسنده 2 سال قبل
3

چون بعضی انسان ها توانایی و قدرت بیان و ارتباط برقرار کردن با دیگران را ندارند.یا شاید همآن انسان شایسته داشتن و پیدا کردن دوست خوب نیست

نویسنده 2 سال قبل
-2

برای نویسنده روبنویسید

ناشناس 2 سال قبل
-2

شما بگویید نمی دونم

حدیث 2 سال قبل
-1

نمد والا من هیچی نمد😊

نا شناس 2 سال قبل
-2

چون فردی که ناتوان است قدرتی برای ارتباط با دیگران را ندارد و نمی تواند دوستی خوب پیدا کند

0
ناشناس 2 سال قبل

بله دقیقا

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام لطفا یه جواب درست و واضح بدید

برای پاسخ کلیک کنید