چه کسانی در کلاس جنگل سبز آرزوهای خود را مطرح کردند صفحه 14 فارسی هفتم

نویسنده

شبنم ..دانه ..غنچه…جوجه ی گنجشک ..جوجه ی پرستو …کبوتران … معلم.چ

نویسنده

دانه جوجه گنجشک شبنم

نویسنده

شبنم

نویسنده

شبنم دانه و….

سایت @gucuxucv

خیلی ممنون از شما بابت نظراتتون

جواب خودارزیابی صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه هفتم درس اول چه کسانی در کلاس جنگل سبز آرزوهای خود را مطرح کردند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شبنم – دانه – غنچه – جوجه ی گنجشک – جوجه ی پرستو – جوجه های کبوتران – معلّم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Mang``BT21 1 سال قبل
1

شبنم دانه غنچه جوجه گنجشک جوجه پرستو کبوتر معلم

M 2 سال قبل
3

منظور شبنم از جمله (( می خواهم آفتاب شوم)) چیست؟ یعنی میخواهم مانند آفتاب به بالا بروم (محو شدن شبنم در نور آفتاب)(یعنی به کمال رسیدن)

ناشناس 2 سال قبل
2

جواب

ناشناس 2 سال قبل
2

منظور شبنم از جمله میخواهم آفتاب شوم چیست؟

ناشناس 2 سال قبل
2

شبنم دانه غنچه جوجه گنجشک جوجه پرستو جوجه کبوتر معلم

نویسنده 2 سال قبل
2

منظور شبنم ازجمله میخواهم افتاب شوم چیست

1
کوست 2 سال قبل

کوست

سينا محمدی 2 سال قبل
5

شبنم_غنچه_جوجه گنجشک_جوجه کوچک پرستو_جوجه های کبوتران_

4
علی هنرمند 2 سال قبل

درست

سماء شگفتی 2 سال قبل
6

منظور از این است که مانند آفتاب با نور خودش می بخشند من همین دوست دارم هستی بخش باشم

نویسنده 2 سال قبل
1

جوجه

نویسنده 2 سال قبل
11

شبنم ..دانه ..غنچه…جوجه ی گنجشک ..جوجه ی پرستو …کبوتران … معلم.چ

نویسنده 2 سال قبل
7

شبنم دانه و….

نویسنده 2 سال قبل
10

شبنم

نویسنده 2 سال قبل
0

شبنم .دانه.غنچه.جوجه ی گنجشک. جوجه ی پرستو.جوجه های کبوتران.معلمفاطمه مومنی 😍

نویسنده 2 سال قبل
-1

شبنم ارزوی خودش را گفت وگفت میخوام افتاب شم

نویسنده 2 سال قبل
0

دانه

نویسنده 2 سال قبل
-1

منظورشبنم ازجمله میخواهم افتاب شوم چیست؟

نویسنده 2 سال قبل
3

سونیا

نویسنده 2 سال قبل
-1

در کلاس جنگل سبز آرزوهای خود را مطرح کردن صفحه ۱۴ فارسی هفتم

مبینا امین نژاد 2 سال قبل
3

چه کسانی در کلاس جنگل سبز آرزو های خود را مطرح کردند

نویسنده 2 سال قبل
5

معلم

نویسنده 2 سال قبل
-1

معلم ، دانه، شبنم، جوجه پرستو ، جوجه های کبوتران ، جوجه ی گنجشک ، غنچه.

نویسنده 2 سال قبل
1

ناله

نویسنده 2 سال قبل
2

چمدونم

نویسنده 2 سال قبل
1

خواب میشه جواب بدین

سارا 2 سال قبل
1

معلم

نویسنده 2 سال قبل
1

منظور شبنم از جمله میخواهم آفتاب شوم چیست

نویسنده 2 سال قبل
0

نمد

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم

-2
ناشناس 2 سال قبل

شبنم و دانه

نویسنده 2 سال قبل
10

دانه جوجه گنجشک شبنم

نویسنده 2 سال قبل
6

شبنم دانه غنچه جوجه گنجشک جوجه کوچک پرستو

نویسنده 2 سال قبل
-2

.شبنم

نویسنده 2 سال قبل
-2

چه کسانی در کلاس. جنگل سبز ارزوهای خودرا مطرح کردند صفحه ی ۱۴فارسی هفتم

نادیا فتح اللهی 2 سال قبل
-2

شبنم غنچه و گنجشک

نویسنده 2 سال قبل
-2

کدوم کلمه نبود

نویسنده 2 سال قبل
0

Alireza mj0

فاطمه 2 سال قبل
1

یعنی میخواهم رشد کنم که خیلی خیلی بزرگ شوماینو معلمم گفت😂😂😂😂😂

نویسنده 2 سال قبل
5

نمیدانم

پریا 2 سال قبل
4

شبنم – دانه – غنچه – جوجه گنجشک – جوجه کوچک پرستو – جوجه های کبوتران – معلم .

4
نویسنده 2 سال قبل

شبنم_دانه_غنچهجوجه ی گنجشک_جوجه ی پرستو_جوجه های کبوتران_معلن

سایت @gucuxucv 2 سال قبل
6

خیلی ممنون از شما بابت نظراتتون

برای پاسخ کلیک کنید