چه کسانی در کلاس جنگل سبز آرزوهای خود را مطرح کردند صفحه 14 فارسی هفتم

نویسنده

شبنم ..دانه ..غنچه…جوجه ی گنجشک ..جوجه ی پرستو …کبوتران … معلم.چ

نویسنده

دانه جوجه گنجشک شبنم

نویسنده

شبنم

نویسنده

شبنم دانه و….

نویسنده

شبنم دانه غنچه جوجه گنجشک جوجه کوچک پرستو

جواب خودارزیابی صفحه ۱۴ کتاب فارسی پایه هفتم درس اول چه کسانی در کلاس جنگل سبز آرزوهای خود را مطرح کردند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شبنم – دانه – غنچه – جوجه ی گنجشک – جوجه ی پرستو – جوجه های کبوتران – معلّم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد حسین پرفسور 2 ماه قبل
0

شبنم

ناشناس 3 ماه قبل
-2

شبنم _

بیتا 4 ماه قبل
-2

سلام والا بهترینه

نویسنده 7 ماه قبل
2

منظور شبنم ازجمله میخواهم افتاب شوم چیست

0
کوست 7 ماه قبل

کوست

سينا محمدی 7 ماه قبل
1

شبنم_غنچه_جوجه گنجشک_جوجه کوچک پرستو_جوجه های کبوتران_

سماء شگفتی 7 ماه قبل
5

منظور از این است که مانند آفتاب با نور خودش می بخشند من همین دوست دارم هستی بخش باشم

نویسنده 7 ماه قبل
2

جوجه

نویسنده 7 ماه قبل
10

شبنم ..دانه ..غنچه…جوجه ی گنجشک ..جوجه ی پرستو …کبوتران … معلم.چ

نویسنده 7 ماه قبل
7

شبنم دانه و….

نویسنده 7 ماه قبل
9

شبنم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

شبنم .دانه.غنچه.جوجه ی گنجشک. جوجه ی پرستو.جوجه های کبوتران.معلمفاطمه مومنی 😍

نویسنده 7 ماه قبل
-1

شبنم ارزوی خودش را گفت وگفت میخوام افتاب شم

نویسنده 7 ماه قبل
0

دانه

نویسنده 7 ماه قبل
0

منظورشبنم ازجمله میخواهم افتاب شوم چیست؟

نویسنده 7 ماه قبل
1

سونیا

نویسنده 7 ماه قبل
-1

در کلاس جنگل سبز آرزوهای خود را مطرح کردن صفحه ۱۴ فارسی هفتم

مبینا امین نژاد 7 ماه قبل
2

چه کسانی در کلاس جنگل سبز آرزو های خود را مطرح کردند

نویسنده 7 ماه قبل
5

معلم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

معلم ، دانه، شبنم، جوجه پرستو ، جوجه های کبوتران ، جوجه ی گنجشک ، غنچه.

نویسنده 7 ماه قبل
-1

ناله

نویسنده 7 ماه قبل
2

چمدونم

نویسنده 7 ماه قبل
1

خواب میشه جواب بدین

سارا 7 ماه قبل
1

معلم

نویسنده 7 ماه قبل
1

منظور شبنم از جمله میخواهم آفتاب شوم چیست

نویسنده 7 ماه قبل
1

نمد

نویسنده 7 ماه قبل
1

نمیدونم

-1
ناشناس 7 ماه قبل

شبنم و دانه

نویسنده 7 ماه قبل
-2

چه کسانی د کلاس جنگل سبز آرزو های خوب را مطرح کردند ؟

نویسنده 7 ماه قبل
9

دانه جوجه گنجشک شبنم

نویسنده 7 ماه قبل
6

شبنم دانه غنچه جوجه گنجشک جوجه کوچک پرستو

نویسنده 7 ماه قبل
-2

.شبنم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

چه کسانی در کلاس. جنگل سبز ارزوهای خودرا مطرح کردند صفحه ی ۱۴فارسی هفتم

نادیا فتح اللهی 7 ماه قبل
-2

شبنم غنچه و گنجشک

نویسنده 7 ماه قبل
-2

کدوم کلمه نبود

بلوچزاده 7 ماه قبل
-1

چه کسانی درکلاس جنگل سبز آرزوهای خودرا مطرح کردند

نویسنده 7 ماه قبل
0

Alireza mj0

فاطمه 7 ماه قبل
1

یعنی میخواهم رشد کنم که خیلی خیلی بزرگ شوماینو معلمم گفت😂😂😂😂😂

نویسنده 7 ماه قبل
4

نمیدانم

پریا 7 ماه قبل
3

شبنم – دانه – غنچه – جوجه گنجشک – جوجه کوچک پرستو – جوجه های کبوتران – معلم .

4
نویسنده 7 ماه قبل

شبنم_دانه_غنچهجوجه ی گنجشک_جوجه ی پرستو_جوجه های کبوتران_معلن

سایت @gucuxucv 7 ماه قبل
4

خیلی ممنون از شما بابت نظراتتون

برای پاسخ کلیک کنید