خداوند حکیم چه کسانی را از چهارپایان نیز گمراه تر معرفی می کند؟ چرا؟ صفحه 86 پیام های آسمان هشتم

Mehran

کسانی که توانایی تفکر و شنیدن ودیدن را دارند ولی نه تفکر می کنند ونه می شنوند ونه می بینند را از چهار پایان پست تر معرفی کرده است

نویسنده

گروهی که نمی اندیشند

بهار

عالیه

ناشناس

خداوند حکیمکسانی راکا قدرت تفکردارنداماما ازان استفاده نمیکنند چشم دارند اما ازآنچهمیبینند عبرتنمیگیرند گوش دارندامدازآن برای شنیدن دستورات خداوند استفاده نمیکند را ازچهارپایان بدترمعرفی کرده است

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۸۶ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم خداوند حکیم چه کسانی را از چهارپایان نیز گمراه تر معرفی می کند؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کسانی که توانایی اندیشیدن دارند، ولی از این نعمت خداوند استفاده نمی کنند. چشم دارند، ولی از آنچه می بینند عبرت نمی گیرند، گوشی دارند، ولی برای شنیدن (دستورات خداوند) از آن استفاده نمی کنند.
خداوند این گروه از اتسان ها را که (دال هایشان) کر و لال است. یعنی در ایالت الهی تفکر نمی کنند را از چهار پایان پست تر معرفی می کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

جواب قسمت چرا?

ناشناس 1 سال قبل
-1

جواب قسمت چرا?

sakine 2 سال قبل
1

گروهی که نمی اندیشند

سلنا 2 سال قبل
-1

گروهی که نمی اندیشند.

سلنا 2 سال قبل
-1

گروهی که نمی اندیشند.

سید محمد مهدی توکلی 2 سال قبل
1

خوب بود

0
حسین هوت 2 سال قبل

عالی هست

امیر 2 سال قبل
-1

گروهی که نمی اندیشند

ناشناس 2 سال قبل
3

خداوند حکیمکسانی راکا قدرت تفکردارنداماما ازان استفاده نمیکنند چشم دارند اما ازآنچهمیبینند عبرتنمیگیرند گوش دارندامدازآن برای شنیدن دستورات خداوند استفاده نمیکند را ازچهارپایان بدترمعرفی کرده است

Aliwقمه 2 سال قبل
1

گروهی که نمی اندیشند

Mehran 2 سال قبل
16

کسانی که توانایی تفکر و شنیدن ودیدن را دارند ولی نه تفکر می کنند ونه می شنوند ونه می بینند را از چهار پایان پست تر معرفی کرده است

فاطمه 2 سال قبل
0

گروهی که نمی ایشند

بهار 2 سال قبل
7

عالیه

-2
امیر 2 سال قبل

لاهژ

نویسنده 2 سال قبل
7

گروهی که نمی اندیشند

برای پاسخ کلیک کنید