در هنگام سفر از آب رودخانه وضو می گیرد وضوی مکلف صحیح است یا باطل صفحه 68 پیام های آسمان نهم

حسین مرادی

وضو صحیح است زیرا آب رودخانه جاری و عمومی است و وضو گرفتن با آب عمومی صحیح است

نویسنده

فکر کنم وضو صحیح میشه چون اب رودخانه برای یک شخس نیست فقط و برای همه است

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم در هنگام سفر از آب رودخانه وضو می گیرد وضوی مکلف صحیح است یا باطل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضو صحیح است، زیرا آب رودخانه جاری و عمومی است و وضو با آن صحیح است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
0

صحیح

ابوالفضل 7 ماه قبل
-1

وضو صحیح است چون آب مطلق است

حسین مرادی 8 ماه قبل
6

وضو صحیح است زیرا آب رودخانه جاری و عمومی است و وضو گرفتن با آب عمومی صحیح است

نویسنده 8 ماه قبل
5

فکر کنم وضو صحیح میشه چون اب رودخانه برای یک شخس نیست فقط و برای همه است

برای پاسخ کلیک کنید