سلیمان مور را از چه اتفاقی ترساند؟ صفحه 132 فارسی پنجم

جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم سلیمان مور را از چه اتفاقی ترساند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اینجا راه است و مردم از آن می گذرند و ممکن است تو را له کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 روز قبل
1

سلیملن

نویسنده 1 روز قبل
-2

به راهی در سلیمان دید موری

نویسنده 1 روز قبل
-1

سلیمان مور را ازچه اتفاق ترساند

نویسنده 1 روز قبل
0

من بلد نیستم

ملیکا 1 روز قبل
0

از این ترساند که، رهگذران او را لگد کنند.

نویسنده 1 روز قبل
0

اینجا بازار شام است و میخواهند تورا له کنن

نویسنده 1 روز قبل
0

عالی بود

برای پاسخ کلیک کنید