گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد صفحه 22 پیام های آسمان هشتم

گل یاس

نه تنها موجب خشنودی خداوند میشود بلکه انسان را از رحمت الهی بیشتری بهره مند میکند

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۲۲ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) انسان رنگ و بوی صفت الهی را به خود می گیرد. ب) موجب خشنودی خداوند می شود. ج) انسان از رحمت بیشتر الهی بهره مند می گردد. د) انسان را در میان مردم عزیز و سربلند می سازد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
به تو چه 😑 2 ماه قبل
0

نه تنها موجب .........

به تو چه 😑 2 ماه قبل
1

نه تنها موجب .........

نویسنده 7 ماه قبل
-1

لطفا صفحه 22کتاب پیام اسمانی سوال های 123کامل باشد

0
مح 7 ماه قبل

تی

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدونم بمولا 😐

سارا علیزاده 7 ماه قبل
0

باعث میشود دیگران تو رامقصر بخوانند .دوستانت کم شوند. از علاقه خدا به خودت ببالی

گل یاس 7 ماه قبل
3

نه تنها موجب خشنودی خداوند میشود بلکه انسان را از رحمت الهی بیشتری بهره مند میکند

نویسنده 7 ماه قبل
1

.

برای پاسخ کلیک کنید