ما چگونه میتوانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم صفحه 47 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

(۱) به آنان احترام بگذاریم(۲)خواسته هایشان رادراموری که حرام نیست اجابت نماییم ومطیع باشیم(۳)آنهارانرنجانیم(۴)درباره اش آنهاکمککنیم

امیر حسین

در درس هایمان کوتاهی نکنیم تا ان ها نا را حت شوند

نویسنده

کمک کردن به پدر و مادر،گوش کردن به حرف های پدر و مادر ،ناراحت نکردن آنها ، احترام به پدر و مادر، با ادب بودن در مقابل ایشان، فراموش نکردن آنها و…

نویسنده

ادم باشيم

mobina

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۷ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم ما چگونه میتوانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با کمک و یاری آن ها ، انجام خواسته های به حقّشان و احترام به آن ها می توانیم پدر و مادر مان را از خود راضی نگه داریم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ANya 1 سال قبل
-1

مایه ننگ خانواده نباشیم

ناشناس 1 سال قبل
-1

زیاد سرمون رو نکنیم تو گوشی و حرف های اضافی نزنیم تا سردرد نگیرن 🙃

دنیا 1 سال قبل
-1

زیاد سرمون رو نکنیم تو گوشی و حرف های اضافی نزنیم تا سردرد نگیرن 🙃

امیر م 1 سال قبل
-1

با اطاعت کردن از دستورات انها احترام گذاشتن به پدرو مادر

ناشناس 1 سال قبل
3

کار های شخصی خود را خودمان انجام دهیم.

ناشناس 1 سال قبل
10

درس ها یمان را بخانیم

Amir Ali 1 سال قبل
6

وقتی در جمع چیزی از ما بخواهند روی حرفشان حرف نزنیم

علی 1 سال قبل
7

نباید کاری کنیم که عاق یا (نفرین) پدر و مادر شویم

علی 1 سال قبل
3

نباید کاری کنیم که عاق یا (نفرین)پدر و مادر شویم

نازنین 1 سال قبل
0

در هر ضمیمه با پدر مادر همفکری کنیم

امیر حسین 2 سال قبل
0

اگه پدر یا مادر ما را نصیحت کردن ما ناراحت نه شویم شاید ان ها یه چیز هایی را میدانند که شاید ما ان ها را نمیدانیم

امیر حسین 2 سال قبل
13

در درس هایمان کوتاهی نکنیم تا ان ها نا را حت شوند

نویسنده 2 سال قبل
12

ادم باشيم

9
خانم نویسنده 2 سال قبل

😂😂😂

نویسنده 2 سال قبل
1

يارى پدر مادر احترام گذاشتن. فراموش نكردن انها

ماهان 2 سال قبل
5

احترام،يارى كردن،فراموش نكردن شان

Kati 2 سال قبل
9

با محبت کردن به انهاوقتی پدر و مادر عزیزان از ما چیزی میخواهند بدون هیچ منتی به آنها کمک کنیممحبت و زحمات آنها را فراموش نکنیم

نویسنده 2 سال قبل
7

ما باید به پدر و مادرمان احتران بگذاریم و خواسته های انها را انجام دهیم و درس هایمان را به خوبی بخوانیم چون تنها پشتوانه ی پدر و مادرمان ما هستیم

نویسنده 2 سال قبل
18

(۱) به آنان احترام بگذاریم(۲)خواسته هایشان رادراموری که حرام نیست اجابت نماییم ومطیع باشیم(۳)آنهارانرنجانیم(۴)درباره اش آنهاکمککنیم

10
mobina 2 سال قبل

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

نویسنده 2 سال قبل
12

کمک کردن به پدر و مادر،گوش کردن به حرف های پدر و مادر ،ناراحت نکردن آنها ، احترام به پدر و مادر، با ادب بودن در مقابل ایشان، فراموش نکردن آنها و…

رها همایونفر 2 سال قبل
4

نیکی به انها _احترام گذاشتن_درک کردن در مواقع سخت و……..در مقابل خاسته هایشان انهارا فراموش نکنیم

نویسنده 2 سال قبل
6

با یاری به ان ها و کمک به ان ها انجام دستورات ان ها چون برای خوشبختی ما هست

یگانه اسکندری 2 سال قبل
-2

ملسیییییییی 💓💓💓🥰🥰

نویسنده 2 سال قبل
-2

با کمک کردن

نویسنده 2 سال قبل
1

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
3

با خشونت با آن ها رفتار نکنیم

یلدا 2 سال قبل
5

به آنها احترام بگذاریم

نویسنده 2 سال قبل
1

با احترام گذاشتن به انها

برای پاسخ کلیک کنید