ما چگونه میتوانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم صفحه 47 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

(۱) به آنان احترام بگذاریم(۲)خواسته هایشان رادراموری که حرام نیست اجابت نماییم ومطیع باشیم(۳)آنهارانرنجانیم(۴)درباره اش آنهاکمککنیم

نویسنده

کمک کردن به پدر و مادر،گوش کردن به حرف های پدر و مادر ،ناراحت نکردن آنها ، احترام به پدر و مادر، با ادب بودن در مقابل ایشان، فراموش نکردن آنها و…

mobina

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

یلدا

به آنها احترام بگذاریم

Kati

با محبت کردن به انهاوقتی پدر و مادر عزیزان از ما چیزی میخواهند بدون هیچ منتی به آنها کمک کنیممحبت و زحمات آنها را فراموش نکنیم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۷ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم ما چگونه میتوانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با کمک و یاری آن ها ، انجام خواسته های به حقّشان و احترام به آن ها می توانیم پدر و مادر مان را از خود راضی نگه داریم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 3 روز قبل
4

ادم باشيم

3
خانم نویسنده 3 روز قبل

😂😂😂

0
XXL 3 روز قبل

الان چی شد؟

نویسنده 3 روز قبل
1

يارى پدر مادر احترام گذاشتن. فراموش نكردن انها

ماهان 3 روز قبل
4

احترام،يارى كردن،فراموش نكردن شان

Kati 3 روز قبل
7

با محبت کردن به انهاوقتی پدر و مادر عزیزان از ما چیزی میخواهند بدون هیچ منتی به آنها کمک کنیممحبت و زحمات آنها را فراموش نکنیم

نویسنده 3 روز قبل
0

با احترام گذاشتن به پدر و مادربرای سلامتیشون دعا کنیمبه کار هایی که پدر و مادر می گویند توجه کنیم

نویسنده 3 روز قبل
2

به آنان احترام بگذاریم . خواسته های ایشان را در اموری که حرام نیست اجابت نماییم و مطیع باشیم . سینا دولتخواه

نویسنده 3 روز قبل
4

ما باید به پدر و مادرمان احتران بگذاریم و خواسته های انها را انجام دهیم و درس هایمان را به خوبی بخوانیم چون تنها پشتوانه ی پدر و مادرمان ما هستیم

نویسنده 3 روز قبل
1

اا

نویسنده 3 روز قبل
16

(۱) به آنان احترام بگذاریم(۲)خواسته هایشان رادراموری که حرام نیست اجابت نماییم ومطیع باشیم(۳)آنهارانرنجانیم(۴)درباره اش آنهاکمککنیم

11
mobina 3 روز قبل

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

نویسنده 3 روز قبل
14

کمک کردن به پدر و مادر،گوش کردن به حرف های پدر و مادر ،ناراحت نکردن آنها ، احترام به پدر و مادر، با ادب بودن در مقابل ایشان، فراموش نکردن آنها و…

متین 3 روز قبل
2

خیلی جواب قانع کننده ای بود من همینو تو کتاب مینویسم😀😀😀

نویسنده 3 روز قبل
1

خواسته هایشان را دراموری که حرام نیست اجابت نماییم انها را نرنجانیم

رها همایونفر 3 روز قبل
5

نیکی به انها _احترام گذاشتن_درک کردن در مواقع سخت و……..در مقابل خاسته هایشان انهارا فراموش نکنیم

نویسنده 3 روز قبل
4

با یاری به ان ها و کمک به ان ها انجام دستورات ان ها چون برای خوشبختی ما هست

یگانه اسکندری 3 روز قبل
3

ملسیییییییی 💓💓💓🥰🥰

سانیا 3 روز قبل
3

چ شاید

نویسنده 3 روز قبل
1

با کمک کردن

نویسنده 3 روز قبل
3

خوب بود

نویسنده 3 روز قبل
4

با خشونت با آن ها رفتار نکنیم

یلدا 3 روز قبل
8

به آنها احترام بگذاریم

نویسنده 3 روز قبل
1

با احترام گذاشتن به انها

برای پاسخ کلیک کنید