ما چگونه میتوانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم صفحه 47 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

(۱) به آنان احترام بگذاریم(۲)خواسته هایشان رادراموری که حرام نیست اجابت نماییم ومطیع باشیم(۳)آنهارانرنجانیم(۴)درباره اش آنهاکمککنیم

mobina

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

نویسنده

کمک کردن به پدر و مادر،گوش کردن به حرف های پدر و مادر ،ناراحت نکردن آنها ، احترام به پدر و مادر، با ادب بودن در مقابل ایشان، فراموش نکردن آنها و…

امیر حسین

در درس هایمان کوتاهی نکنیم تا ان ها نا را حت شوند

Kati

با محبت کردن به انهاوقتی پدر و مادر عزیزان از ما چیزی میخواهند بدون هیچ منتی به آنها کمک کنیممحبت و زحمات آنها را فراموش نکنیم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۷ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم ما چگونه میتوانیم پدر و مادرمان را از خود راضی نگه داریم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با کمک و یاری آن ها ، انجام خواسته های به حقّشان و احترام به آن ها می توانیم پدر و مادر مان را از خود راضی نگه داریم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 روز قبل
0

کار های شخصی خود را خودمان انجام دهیم.

ناشناس 17 روز قبل
2

درس ها یمان را بخانیم

Amir Ali 22 روز قبل
0

وقتی در جمع چیزی از ما بخواهند روی حرفشان حرف نزنیم

علی 28 روز قبل
3

نباید کاری کنیم که عاق یا (نفرین) پدر و مادر شویم

علی 28 روز قبل
4

نباید کاری کنیم که عاق یا (نفرین)پدر و مادر شویم

نازنین 1 ماه قبل
0

در هر ضمیمه با پدر مادر همفکری کنیم

امیر حسین 8 ماه قبل
0

اگه پدر یا مادر ما را نصیحت کردن ما ناراحت نه شویم شاید ان ها یه چیز هایی را میدانند که شاید ما ان ها را نمیدانیم

امیر حسین 8 ماه قبل
8

در درس هایمان کوتاهی نکنیم تا ان ها نا را حت شوند

نویسنده 11 ماه قبل
7

ادم باشيم

4
خانم نویسنده 11 ماه قبل

😂😂😂

نویسنده 11 ماه قبل
1

يارى پدر مادر احترام گذاشتن. فراموش نكردن انها

ماهان 11 ماه قبل
2

احترام،يارى كردن،فراموش نكردن شان

Kati 11 ماه قبل
7

با محبت کردن به انهاوقتی پدر و مادر عزیزان از ما چیزی میخواهند بدون هیچ منتی به آنها کمک کنیممحبت و زحمات آنها را فراموش نکنیم

نویسنده 11 ماه قبل
6

ما باید به پدر و مادرمان احتران بگذاریم و خواسته های انها را انجام دهیم و درس هایمان را به خوبی بخوانیم چون تنها پشتوانه ی پدر و مادرمان ما هستیم

نویسنده 11 ماه قبل
16

(۱) به آنان احترام بگذاریم(۲)خواسته هایشان رادراموری که حرام نیست اجابت نماییم ومطیع باشیم(۳)آنهارانرنجانیم(۴)درباره اش آنهاکمککنیم

11
mobina 11 ماه قبل

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

نویسنده 11 ماه قبل
10

کمک کردن به پدر و مادر،گوش کردن به حرف های پدر و مادر ،ناراحت نکردن آنها ، احترام به پدر و مادر، با ادب بودن در مقابل ایشان، فراموش نکردن آنها و…

رها همایونفر 11 ماه قبل
6

نیکی به انها _احترام گذاشتن_درک کردن در مواقع سخت و……..در مقابل خاسته هایشان انهارا فراموش نکنیم

نویسنده 11 ماه قبل
5

با یاری به ان ها و کمک به ان ها انجام دستورات ان ها چون برای خوشبختی ما هست

یگانه اسکندری 11 ماه قبل
4

ملسیییییییی 💓💓💓🥰🥰

سانیا 11 ماه قبل
-2

چ شاید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

با کمک کردن

نویسنده 11 ماه قبل
1

خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
3

با خشونت با آن ها رفتار نکنیم

یلدا 11 ماه قبل
6

به آنها احترام بگذاریم

نویسنده 11 ماه قبل
1

با احترام گذاشتن به انها

برای پاسخ کلیک کنید