جواب تدبر کنیم صفحه ۱۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم به نظر شما چرا سوره توحید به این نام معروف است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون این سوره در مورد توحید و یکتا پرستی و یگانگی خدا می باشد.