جواب و پاسخ به سوال پرسش بازی خواستگاری به نوعی ضربه گفته میشود که عموما جهت تنبیه انجام میشود ؟ بازی موبایل از سایت نکس لود دریافت کنید.

نوعی ضربه که جهت تنبیه انجام میشود

به نوعی ضربه گفته می‌شود که جهت تنبیه انجام میشود

با سلام خدمت همه عزیزانی که برای پیدا کردن جواب و پاسخ به سوال بازی خواستگاری با عنوان به نوعی ضربه گفته میشود که عموما جهت تنبیه انجام میشود وارد این سایت شده اید جواب این سوال بازی خواستگاری را پیدا کردیم و پاسخ این سوال اردنگی است. شما با وارد کردن حروف اردنگی میتوانید وارد مرحله بعدی بازی خواستگاری شوید.