شما در محل زندگی تان به کدام رسانه های جمعی دسترسی دارید نام ببرید صفحه 45 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

شما در محل زندگی تان به کدام رسانه های جمعی دسترسی دارید

فاطمه منفرد

تلویزیون،اینترنت،سینما،تلفن همراه،کتاب،مجله،روزنامه،کتابخانه و غیره…

جواب فعالیت صفحه ۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم شما در محل زندگی تان به کدام رسانه های جمعی دسترسی دارید نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-1

به نظر من اینترنت

رحمت الله 2 سال قبل
2

شما در محل زندگی تان به کدام رسانه های جمعی ، دسترسی دارید؟ نام ببرید

نویسنده 2 سال قبل
-1

بمیرید

فاطمه منفرد 2 سال قبل
3

تلویزیون،اینترنت،سینما،تلفن همراه،کتاب،مجله،روزنامه،کتابخانه و غیره…

نویسنده 2 سال قبل
3

شما در محل زندگی تان به کدام رسانه های جمعی دسترسی دارید

نویسنده 2 سال قبل
1

تلویزیون روز نامه

برای پاسخ کلیک کنید